Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję

25.06.2019 08:38  Wyniki spółek
Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. w wysokości 13 415 369,05 zł, w ten sposób, że kwotę 5 946 421,2 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, a kwota 7 468 947,85 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy spółki. Dywidenda wyniesie 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

"Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404. 

Zobacz także: 

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r. 

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
Czy awans Polski w FTSE Russel na pewno niekorzystnie wpłynie na rynek akcji   #BIZNESwDRODZE, odcinek 5, Michał Sadowski, BRAND24 SA
 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda