Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

25.06.2019 08:49  Wyniki spółek
Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy.

"Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi spółce realizację zobowiązania podjętego przez członków zarządu spółki: pana Marcina Kwaśnicę i pana Michała Sroczyńskiego, tj. zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji w wartości równej cenie sprzedaży netto akcji spółki dokonanych przez członków zarządu spółki" - czytamy w uzasadnieniu zarządu dołączonego do uchwały.

"Przeprowadzenie całej transakcji, której jednym z elementów jest podwyższenie kapitału zakładowego, wynika z polityk inwestycyjnych nowych inwestorów, które polegają na ograniczeniu w obejmowaniu akcji nienotowanych na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym dotychczasowi akcjonariusze, w osobie pana Marcina Kwaśnicy oraz pana Michała Sroczyńskiego, sprzedali część posiadanych akcji i zobowiązali się do objęcia akcji nowej emisji.

Zobacz także: Cherrypick Games publikuje wyniki za I kwartał 2019 roku

Z wyżej wymienionych powodów cena emisyjna akcji powinna wynieść 59 zł. Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie emisji akcji serii D jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem spółki oraz prowadzoną polityką inwestycyjną, dlatego zarząd spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały" - czytamy dalej.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

ISBnews

 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda