Jesteś w: Manager » Rynek

SAS Forum 2016: Z analityką jutro zaczyna się dziś

17.11.2016 22:28  Rynek

Iwona Szylar-Grząka, Executive Director w SAS Institute, opowiada w trakcie SAS Forum 2016 o przyszłości analityki biznesowej


Tytuł wywiadu nawiązuje do motta tegorocznego SAS Forum. Czym jest analityka biznesowa dzisiaj, a czym będzie jutro?

Analityka biznesowa jest drogą do budowania trwałych przewag konkurencyjnych. Dzięki niej mamy możliwość odkrycia potencjału ukrytego w danych, co w czasach cyfrowej rewolucji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Dzięki powszechnemu stosowaniu analityki automatyzujemy proces podejmowania decyzji, kreujemy innowacyjne usługi i produkty, optymalnie i sprawnie realizujemy procesy biznesowe oraz zarządzamy strategicznymi transformacjami. Dzisiaj analityka biznesowa pozwala organizacjom lepiej dostosowywać się do oczekiwań rynku, jutro analityka biznesowa będzie integralną częścią każdego podejmowanego działania, a złożone algorytmy matematyczne pozwolą optymalizować i opierać o analizę danych każdą podejmowaną decyzję. Analityka biznesowa jutra to analityka czasu rzeczywistego wpisana trwale w DNA cyfrowych organizacji.


Na co przekłada się wykorzystanie analityki biznesowej?

Posłużmy się przykładem z sektora bankowego poruszonym przez jednego z naszych prelegentów. Umiejętność skutecznej oceny ryzyka, identyfikacji nadużyć, czy też budowania relacji z klientem jest kluczowa dla efektywnego działania banku. Nowoczesne rozwiązania analityki biznesowej w każdym z tych obszarów zapewniają wymierne korzyści. I tak np. kompleksowa platforma do holistycznego wykrywania nadużyć obejmuje wszystkie obszary występowania zjawisk fraudowych oraz pozwala na identyfikowanie nadużyć i prób ich podejmowania w czasie rzeczywistym. Jest to przykład systemowego zabezpieczenia przed nieuczciwymi, zorganizowanymi praktykami oraz wyłudzeniami również w cyberprzestrzeni.


Czy wykorzystanie analityki jest zarezerwowane tylko dla największych podmiotów?

Potrzeba efektywnego wykorzystania analizy danych nie jest zarezerwowana tylko dla największych banków i telekomów. Analityka może być podstawą działania także w mniejszych organizacjach i innych branżach - przykładem mogą być takie firmy jak AMS czy Intercars, które na umiejętności analizy danych opierają swój model działania i dzięki analityce tworzą innowacyjne oferty rynkowe. AMS z sukcesem zmienia rynek reklamy zewnętrznej dzięki możliwości szybkiej i dogłębnej eksploracji danych pochodzących z różnych systemów, również zewnętrznych. Wdrożone rozwiązanie pozwoliło także zwiększyć efektywność i rentowność procesów w obszarze marketingu i sprzedaży. Intercars wywarł duży wpływ na strukturę rynku dystrybucji części samochodowych. W kartotece firmy znajduje się łącznie 3,5 mln części, w ciągłej dostępności w magazynach jest ich ok. 250 tys. Grupa Intercars działa w 15 krajach, posiada 430 placówek i 6 magazynów. Działanie na tak skomplikowanym rynku wymaga bardzo zaawansowanych narzędzi do prognozowania popytu i optymalizacji kosztów magazynowania. To jest właśnie miejsce na zastosowanie analityki.


Czy sektor publiczny może również wykorzystać analitykę do zmiany swojego modelu funkcjonowania?

Podczas Forum prezentowane były również takie przykłady. Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie wykorzystuje narzędzia SAS do analizy danych medycznych. Na pierwszy rzut oka wydaje się to prostym zadaniem, jednak kiedy zagłębimy się w to zagadnienie, zauważymy duże rozproszenie informacji, ich złożoność i różnorodną formę. Nowoczesne narzędzia analityczne pozwalają na analizę tekstu, wyodrębnianie z notatek lekarskich kluczowych informacji o przebiegu leczenia i wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności konkretnych terapii. A to zwiększa skuteczność leczenia pacjentów.


Wróćmy do portfolio oferowanych przez Was narzędzi. Co nowego zostało zaprezentowane na tegorocznym Forum?

SAS jest liderem rynku zaawansowanej analityki. Nasze narzędzia pozwalają klientom rozwiązywać najbardziej złożone problemy biznesowe. Od 40 lat intensywnie rozwijamy się i zmieniamy. Odpowiedzią na cyfrowe czasy jest zaprezentowana w części technologicznej Forum platforma SAS Viya. Nowoczesne organizacje posługują się wieloma narzędziami informatycznymi wymagającymi scalenia i umiejętnego zarządzania. Nowoczesna platforma analityczna dostarcza spójną infrastrukturę przetwarzania i wnioskowania z danych, pozwalającą skutecznie wplatać analitykę do procesów biznesowych. SAS Viya to otwarte środowisko o niespotykanych dotąd możliwościach skalowania, środowisko odporne na awarie i przygotowane z myślą o stosowaniu w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych.


Jak należy rozumieć tę otwartość? Czy SAS będzie umożliwiał wykorzystywanie innych technologii?

SAS od dawna umożliwia integrację i włączanie w procesy analityczne oprogramowania open-source. Narzędzia nie mogą ograniczać użytkowników. Warsztat pracy specjalistów Data Science to szeroki wachlarz rozwiązań, a naszym zadaniem jest zapewnienie, aby tworzone przez nich modele analityczne mogły być uruchamiane w pełni zarządzanym i kompletnym środowisku. Aby skutecznie wspierać złożone strategie konkurowania analityką, musimy zadbać o możliwość jak najszerszego jej wykorzystania. Środowisko analityczne SAS Viya zaprojektowane zostało z założeniem dostępności analityki na każde żądanie systemów transakcyjnych, w dowolnym miejscu i bez ograniczeń dotyczących skali zlecanych zadań w zakresie analizy danych.


Czy SAS Viya to jedyna nowość prezentowana podczas konferencji?

Równolegle do SAS Viya wciąż rozwijana jest platforma SAS 9.4 oraz pakiet rozwiązań biznesowych. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ewolucję, która następuje w rozwiązaniach klasy Customer Intelligence. Aby umożliwić przedsiębiorstwom spójną komunikację z ich klientami we wszystkich kanałach kontaktu, także cyfrowych, stworzyliśmy SAS Customer Intelligence 360. Narzędzie to daje marketerom możliwość zrozumienia potrzeb klientów i analizy ich zachowania we wszystkich cyfrowych kanałach kontaktu oraz kształtowania adekwatnych interakcji z nimi w czasie rzeczywistym. Połączenie komunikacji marketingowej realizowanej tradycyjnymi kanałami z inteligentną interakcją w kanałach www lub kanałach mobilnych, daje pełną kontrolę nad doświadczeniami klienta i jego „podróżą” w korzystaniu z oferowanych usług i produktów.

Rozmawiał Wojciech Gryciuk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager