Jesteś w: Manager » Rynek

Skandynawskie miejsce pracy – ludzie i biznes

27.10.2017 00:49  Rynek
Skandynawski kapitał jest reprezentowany w Polsce przez ponad 2 tys. firm, które odgrywają ważną rolę na polskim rynku pracy, będąc jednocześnie pożądanym pracodawcą. Liczba miejsc pracy utworzona przez firmy ze Skandynawii szacowana jest na ok. 170 tys. 50 największych skandynawskich pracodawców zatrudnia w naszym kraju łącznie ok. 105 tys. pracowników.

To jedna z informacji płynących z raportu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „Skandynawskie miejsce pracy” zaprezentowanego podczas konferencji SPCC pod tym samym hasłem, która odbyła się w Warszawie 26 października br. Polski i skandynawski rynek pracy różnią się od siebie w wielu aspektach, co jednak w żaden sposób nie zmniejsza coraz silniejszych relacji biznesowych pomiędzy Polską i Skandynawią.
 
„Kraje skandynawskie są źródłem interesujących rozwiązań dotyczących wielu aspektów rynku pracy, w tym aktywności zawodowej społeczeństwa, elastyczności zatrudnienia, rozwiązań instytucjonalnych związanych z aktywizowaniem różnych grup społecznych i zapewnieniu im równych szans na rynku pracy, przyciąganiem talentów i sprzyjaniu innowacyjności.” – mówi Agnieszka Kowalcze, Dyrektor SPCC w Polsce.

Potwierdzają to przytoczone w raporcie SPCC wyniki, jakie kraje nordyckie osiągają, od lat przodując w światowych rankingach oceniających poziom wykształcenia, zrównoważenia pomiędzy życiem prywatnym i pracą, czy ukazujących stopień zadowolenia z pracy. 

Skandynawski a polski rynek pracy

Przyglądając się skandynawskim gospodarkom i społeczeństwom widać, iż w parze ze zjawiskami pogłębienia satysfakcji życiowej, jak i poziomu spójności społecznej idą wysokie notowania w zakresie efektywności ekonomicznej i produktywności, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju. Te sprzyjające warunki znajdują odzwierciedlenie między innymi we wskaźniku zatrudnienia, który najwyższe wartości w Europie osiąga właśnie w państwach Północy – od 87,8% w Islandii, przez 81,2% w Szwecji, 78,6% w Norwegii, 77,4% w Danii i 73,4% w Finlandii, podczas gdy wartość tego wskaźnika w Polsce w 2016 roku osiągnęła 69,3%.

Mieszkańcy Skandynawii są także dłużej aktywni zawodowo, niż pozostali mieszkańcy Europy. Najdłużej aktywni w całej Europie pozostają mieszkańcy Islandii, którzy na pracy zawodowej (według danych Eurostat za 2015 rok) spędzają ponad 46 lat. Wysoko plasują się w tym względzie także Szwedzi poświęcający pracy ponad 41 lat. Nieco krócej pracują Norwegowie, Duńczycy i Finowie (odpowiednio 39,8 oraz 39,2 i 37,7 lat). Polacy są aktywni zawodowo średnio przez 32,6 lat, na tle średniej unijnej, która wynosi 35,4 lat. 

Natomiast mieszkańcy Polski znajdują się w czołówce europejskich narodów, które w pracy spędzają najwięcej godzin w ciągu tygodnia – przeciętny Polak zatrudniony na pełny etat pracuje 42,1h tygodniowo (dane za 2016 r.) Duńczycy, którzy w tym zakresie znajdują się na drugim końcu bieguna pracują o 3,4 godzin krócej w tygodniu. Podobnie Norwegowie, którzy pracują 39 godzin tygodniowo. Jedynym wyjątkiem pod tym względem wśród mieszkańców Północy są Islandczycy, którzy na pracę poświęcają w tygodniu aż 45,1 godzin (o 3,7 godziny więcej od średnia unijna wśród osób pełnozatrudnionych). Z kolei Finowie i Szwedzi poświęcają na pracę średnio 40,1 i 40,7 godzin w tygodniu.

Kobiety na ryku pracy

Raport podkreśla także osiągnięcia związane z długą tradycją Skandynawii w zakresie zapewniania kobietom równych szans. Międzynarodowe rankingi wskazują na Północ Europy jako najlepsze miejsce do życia dla kobiet – są to też kraje, które zapewniają kobietom najlepsze warunki na rynku pracy, co przekłada się między innymi na wysoki poziom aktywności zawodowej Skandynawek.
 
„Na coraz większej liczbie stanowisk w naszych fabrykach mogą i chcą pracować kobiety. W czterech zakładach naszej grupy w Polsce zatrudniamy 4000 osób, z czego 40% stanowią kobiety. Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami, m.in. braliśmy udział w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rodzina i praca to się opłaca” powiedział Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny w firmie
VELUX Polska.
 
Wprowadzone w państwach Północy, niejednokrotnie pionierskie rozwiązania w obszarze równouprawnienia kobiet przynoszą wymierne efekty. Norwegia jako pierwsza na świecie wprowadziła wymóg, aby kobiety stanowiły co najmniej 40% członków zarządu spółek notowanych na giełdzie. Z kolei na Islandii kobiety zajmują 48% miejsc w parlamencie, co stanowi najwyższy procent na całym świecie. Szwecja jako pierwsza na świecie wprowadziła urlop tacierzyński, a w Finlandii notuje się najwyższy odsetek wykształconych kobiet (aż 49%).

Inspirująca przestrzeń pracy a skandynawska kultura biznesu

W Skandynawii stale wzrasta świadomość powiązań między kulturą pracy a wynikami biznesowymi. Dobre miejsce do pracy, sprzyjające inspiracji i przystosowane do zarządzania różnorodnością w zespołach, jest uznawane za warunek niezbędny do osiągnięcia celów organizacyjnych i realizacji strategii. Jednocześnie spójność warunków zatrudnienia i miejsca pracy z polityką firmy stała się bardzo ważnym elementem zewnętrznego wizerunku pracodawcy.
 
„W Polsce potrzebujemy więcej elastycznej i funkcjonalnej przestrzeni biurowej, dostosowanej do potrzeb firm i wymagań ich pracowników” mówi Anna Marciniak, Menadżerka ds. Personalnych i Administracji Skanska Property Poland.

Zagadnieniom tak postrzeganej, harmonijnej przestrzeni biurowej poświęcony został rozdział 4. raportu SPCC. W zaprezentowanym podczas konferencji raporcie „Skandynawskie miejsce pracy” przedstawiono ponadto 15 przykładów dobrych praktyk w obszarze środowiska pracy wdrażanych przez skandynawskie firmy zatrudniające pracowników w Polsce. W publikacji znalazły się między innymi,
przykłady ciekawych inicjatyw i osiągnięć na tym polu firm takich, jak SKANSKA, ATLAS COPCO, CYBERCOM, DGS Poland, DSV ISS, ERICSSON, FLÜGGER, KMD, NORDEA, ORIFLAME, PURO HOTELS, SCANIA, SEB, STENA RECYCLING, VELUX.
 
Konferencja SPCC odbywała się pod honorowym patronatem ambasad krajów skandynawskich. Jednym z gości specjalnych konferencji był Ulf Andreasson, reprezentujący Nordycką Radę Ministrów. Wśród ekspertów - uczestników paneli dyskusyjnych znalazł się m.in. Dominik Szostak - radca ministra w Biurze Ministerstwa Rozwoju, przedstawiciele Ambasady Danii, Ambasady Finlandii, Ambasady Norwegii, Ambasady Szwecji oraz firm takich jak: Skanska, VELUX, CBRE, JLL,
Kinnarps.
 
Raport w formie pliku pdf dostępny jest na stronie internetowej Izby: www.spcc.pl

opr. wogr
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager