Jesteś w: Manager » Rynek

Rozwiązania NetApp Data Fabric usprawniają ochronę danych i przyspieszają działanie aplikacji w chmurach hybrydowych

27.10.2017 00:34  Rynek

NetApp, czołowy dostawca rozwiązań do obsługi danych w chmurach hybrydowych, poinformował o kolejnym udoskonaleniu platformy Data Fabric. Platformę wzbogaciły nowe wersje oprogramowania, w tym rozwiązań NetApp® SolidFire® Element® OS, StorageGRID® Webscale, ONTAP® i OnCommand® Insight. Produkty te stanowią kluczowe elementy modelu NetApp Data Fabric i udostępniają zintegrowane usługi przetwarzania danych w chmurach hybrydowych. Pomagają klientom w szybszym przetwarzaniu i ochronie danych, obniżaniu kosztów i łatwym tworzeniu architektur przetwarzania danych nowej generacji.

Rosnąca liczba modeli wdrażania aplikacji i formatów danych w hybrydowych środowiskach informatycznych prowadzi do rozproszenia danych przedsiębiorstw w systemach lokalnych i chmurach — powiedziała Laura DuBois, wiceprezes grupy IDC ds. korporacyjnej pamięci masowej oraz oprogramowania serwerów i infrastruktury. Stawia to przed informatykami wyzwania, od kwestii dostępu do danych i ich przejrzystości przez ochronę i integrację aplikacji, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami po pracochłonne procesy alokowania danych. NetApp Data Fabric obejmuje szereg usług przetwarzania danych stworzonych dla chmur hybrydowych, które pozwalają przedsiębiorstwom sprostać tym wyzwaniom i w wydajny sposób kontrolować wszystkie posiadane dane oraz czerpać z nich korzyści.

Przedsiębiorstwa rozumieją, że jeśli chcą zwiększać swoją wartość biznesową i za pomocą technologii udostępniać klientom nowe kanały kontaktu, muszą skoncentrować się na danych. W związku z tym na szefów działów informatycznych wywierana jest olbrzymia presja — oczekuje się od nich zmian, mają ich jednak dokonać szybko, zmieścić się w ograniczonym budżecie i poradzić sobie z brakiem wykwalifikowanego personelu. Koncepcja NetApp Data Fabric reprezentuje podejście całościowe, które zapewnia swobodę wyboru, bezpieczeństwo, wydajność i przyszłościowość środowiska.

W ramach transformacji cyfrowej klienci wdrażają narzędzia chmurowe. Konieczność zarządzania danymi w tradycyjnych środowiskach informatycznych i w licznych rozwiązaniach chmurowych nabiera więc newralgicznego znaczenia — powiedział Bartłomiej Szwaj, ekspert w firmie NetApp. Wyraźny wzrost liczby obciążeń ukierunkowanych na dane w chmurze wyjaśnia, dlaczego technologia NetApp Data Fabric stała się ważnym elementem wspomagającym transformację przedsiębiorstw. Pozwala tworzyć nowe kanały kontaktu z klientami, generować nowe możliwości biznesowe i zwiększać efektywność.

Tworzenie architektury centrum przetwarzania danych nowej generacji w chmurze w oparciu o Data Fabric

Rozwiązania NetApp SolidFire Element OS 10 i StorageGRID Webscale 11 upraszczają tworzenie architektur centrów przetwarzania danych nowej generacji w chmurze i pozwalają wydobyć pełen potencjał z danych we wszystkich środowiskach NetApp.

NetApp SolidFire:

  • zapewnia integrację Data Fabric z różnymi systemami operacyjnymi. Narzędzie NetApp SnapMirror® umożliwia przenoszenie danych z systemów Element OS do systemów ONTAP na całej platformie Data Fabric. Dane zdalne są dostępne na potrzeby ochrony przed awariami i odtwarzania lub do innych zastosowań, takich jak programowanie, analizy czy centralna archiwizacja.

·   pomaga klientom w dostosowaniu celów biznesowych do poziomów usług informatycznych. Dzięki systemowi SolidFire Element OS przedsiębiorstwa mogą korzystać z elastycznej, definiowanej przez oprogramowanie pamięci masowej w sposób najlepiej dostosowany do ich celów biznesowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o macierze SolidFire typu all-flash, rozwiązanie FlexPod® SF, czy infrastrukturę NetApp HCI — system Element OS pozwala przekształcać operacje w oparciu o skalowanie na żądanie, automatyzację opartą na interfejsach API i gwarantowaną wydajność.

NetApp HCI:

·         zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i oszczędności finansowe. Pierwsza na świecie hiperkonwergentna infrastruktura (HCI) w skali korporacyjnej - NetApp HCI opiera się na innowacjach SolidFire i daje korporacjom, firmom średniej wielkości i usługodawcom pewność, że będą w stanie bez trudu skonsolidować wszystkie obciążenia na dużą skalę bez marnowania zasobów. Pozwala też zadbać o wydajność niezbędną dla aplikacji obsługiwanych przez centra przetwarzania danych nowej generacji.

 

StorageGRID Webscale 11:

  • zwiększa możliwości użytkowników. Ścisła integracja z platformą AWS ułatwia wdrażanie przepływów danych w chmurach hybrydowych przy użyciu tej technologii. Klienci mogą błyskawicznie tworzyć kopie lustrzane danych lokalnych za pomocą usługi Amazon S3, korzystając przy tym z technologii StorageGRID Webscale CloudMirror.

·   zwiększa efektywność. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z operacji obliczeniowych bez użycia serwera poprzez powiadomienia dla usług przetwarzania danych, takich jak Amazon Elastic MapReduce, Rekognition i Elasticsearch — nawet w przypadku lokalnej pamięci masowej.

Modernizacja pamięci masowej przez zarządzanie danymi za pomocą technologii Data Fabric Oprogramowanie NetApp ONTAP 9.3 pomaga firmom w modernizacji pamięci masowej przez zarządzanie danymi przy użyciu szybszego, prostszego i bezpieczniejszego oprogramowania na całej platformie Data Fabric.
 

Oprogramowanie NetApp ONTAP 9.3:

  • zwiększa wydajność. Dzięki funkcji Adaptive QoS można łatwiej zadbać o odpowiednią wydajność. Upraszcza ona konfigurację i usprawnia stosowanie polityk dotyczących jakości usług (QoS) oraz automatycznie dostosowuje poziomy jakości usług do zmian w obciążeniu. Udoskonalenia oprogramowania ONTAP 9.3 i zrównoleglenie ścieżek w celu zwiększenia liczby operacji IO na sekundę i zmniejszenia opóźnień pozwalają poprawić wydajność o 40% w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Potwierdza to przeprowadzony niedawno test porównawczy, w którym system ONTAP 9 uzyskał rekordową, najwyższą wydajność w badaniu SPEC SFS®2014_swbuild. 

·  zapewnia wydajność i oszczędności finansowe. Dzięki zoptymalizowanej funkcji deduplikacji system ONTAP 9.3 może pomóc firmom w zwiększeniu oszczędności w zakresie pojemności pamięci masowej o 30%. Ta wyższa efektywność systemu została włączona w gwarancję pojemności dla pamięci NetApp typu all-flash (NetApp All-Flash Capacity Guarantee), która gwarantuje klientom osiągnięcie określonych, uzależnionych od obciążenia, oszczędności w zakresie pojemności.

·    zwiększa bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. System ONTAP 9.3 jest wyposażony w lepsze zabezpieczenia i nowe funkcje pomagające zapewnić zgodność z przepisami, w tym zarządzanie kluczami zewnętrznymi na potrzeby technologii NetApp Volume Encryption i uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Użytkownicy mogą też stosować polityki zgodności w związku z prawnym obowiązkiem przechowywania dokumentacji i koniecznością przechowywania danych związanych z określonymi zdarzeniami.

Wykorzystanie możliwości chmury hybrydowej dzięki Data Fabric

Oprogramowanie OnCommand Insight z nowymi funkcjami do monitorowania kosztów związanych z chmurą zapewnia pełny obraz infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa niezależnie od tego, czy znajduje się ona w siedzibie firmy, czy w chmurze. Taki pełny obraz pomaga wykorzystać możliwości chmury hybrydowej przez wykorzystanie rozwiązań Data Fabric.

Narzędzia do monitorowania kosztów chmury dostępne w oprogramowaniu OnCommand Insight umożliwiają firmom:

monitorowanie — przedsiębiorstwa mogą przeglądać swoje wydatki związane z chmurą z podziałem na poszczególne działy, piony i aplikacje. 

kontrolę — firmy mogą nadzorować, doskonalić i egzekwować zasady wydawania środków na chmurę w całym przedsiębiorstw.

optymalizację — klienci mogą obniżać koszty przez zastosowanie najkorzystniejszego cennika dostawcy.

opr. wogr

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager