Jesteś w: Manager » Rynek

Raport "Wycena polskich managerów TOP 30 edycja 2017" - pierwszy ranking najwyżej wycenianych managerów na GPW

28.11.2017 23:27  Rynek
Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło jest „najdroższym” giełdowym menedżerem wg rankingu Martis CONSULTING TOP 30 edycja 2017. Jego wartość oszacowano na 521 mln zł. Tuż za nim uplasował się Wojciech Jasiński z PKN ORLEN (514 mln zł) i Brunon Bartkiewicz z ING BSK (307 mln zł). O taką hipotetyczną wartość spadłaby giełdowa wycena zarządzanych przez nich spółek w przypadku ich rezygnacji lub odwołania.

Wojciech Gryciuk

Raport „Wycena polskich menedżerów TOP 30 edycja 2017” to pierwszy w Polsce ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie. Badaniem zostali objęci prezesi największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40, którzy zajmują swoje stanowiska co najmniej od 1 kwietnia 2016 r. i pełnili funkcję co najmniej do 30 czerwca 2017 r. O miejscu w rankingu decydowały trzy podstawowe czynniki – dynamika zmiany kursu w okresie 01.01.2016 – 30.06.2017 i dynamika zmiany EBITDA na koniec 2016 roku oraz ekspercka ocena kompetencji, umiejętności i doświadczenia prezesów. Dodatkowym czynnikiem wyceny prezesów była wielkość zarządzanej przez nich firmy, mierzona kapitalizacją.

Bazą do ostatecznej wyceny była procentowa historyczna średnia wartość spadku kapitalizacji spółki na GPW w wyniku odejścia dobrze postrzeganego przez rynek prezesa z zajmowanego stanowiska (-4,2%). Po korekcie związanej z odreagowaniem na kolejnej sesji wskaźnik ten wyniósł (-1,57%). W paru przypadkach spadki kursów po rezygnacji  „głośnych” nazwisk były tak spektakularne, że wartość spółki w ciągu 2-3 dni topniała np. aż o 1,77 mld zł (Michał Krupiński – PZU), czy o 0,8 mld zł  (Dominik Libicki – Cyfrowy Polsat).

Łączna wartość trzydziestu managerów zaprezentowanych w rankingu  wynosi 3,1 mld zł. Najwyżej, na 521  mln zł, wyceniony został Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Drugie miejsce, z wyceną 514 mln zł, przypadło Wojciechowi Jasińskiemu, prezesowi PKN ORLEN. Trzecie miejsce zajął Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, którego wartość dla spółki została oszacowana na 307 mln zł. Łączna wartość managerów zajmujących miejsca na podium została oszacowana na  1,34  mld zł, a więc ponad 43% wartości całego rankingu. Na kolejnych miejscach w TOP10 uplasowali się Piotr Woźniak (PGNiG), Cezary Stypułkowski (mBank), Dariusz Miłek (CCC), Marek Piechocki (LPP), Tobias Solorz (Cyfrowy Polsat), Jorge Joao Bras  (Bank Millennium) oraz Henryk Baranowski (PGE).

Tabela 1. Ranking wyceny prezesów w pierwszym raporcie

„Wycena polskich managerów TOP 30 edycja 2017” 

l.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

Wycena prezesa

1

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

521 143 740 zł

2

PKN ORLEN

Jasiński

Wojciech

513 666 243 zł

3

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

307 456 432 zł

4

PGNiG

Woźniak

Piotr

228 777 654 zł

5

mBank

Stypułkowski

Cezary

203 310 872 zł

6

CCC

Miłek

Dariusz

155 036 958 zł

7

LPP

Piechocki

Marek

125 781 341 zł

8

Cyfrowy Polsat

Solorz

Tobias

103 429 743 zł

9

Bank Millennium

Joao Bras

Jorge

97 208 338 zł

10

PGE

Baranowski

Henryk

91 847 424 zł

11

Kruk

Krupa

Piotr

89 713 047 zł

12

CD Projekt

Kiciński

Adam

87 411 370 zł

13

Budimex

Blocher

Dariusz

68 228 791 zł

14

Bank Handlowy

Sikora

Sławomir

64 882 420 zł

15

GTC

Kurzmann

Thomas

50 930 586 zł

16

Kęty

Mańko

Dariusz

45 609 562 zł

17

Kernel

Verevskiy

Andrey

41 015 661 zł

18

Enea

Kowalik

Mirosław

40 169 197 zł

19

Stalprodukt

Janeczek

Piotr

35 442 822 zł

20

Orbis

Clavie

Gilles

35 378 657 zł

21

Eurocash

Amaral

Luis

35 378 614 zł

22

Asseco Poland

Góral

Adam

30 272 687 zł

23

Forte

Formanowicz

Maciej

23 767 946 zł

24

Bogdanka

Szlaga

Krzysztof

22 342 214 zł

25

Ciech

Tybura

Maciej

21 648 653 zł

26

Comarch

Filipiak

Janusz

16 532 030 zł

27

Sanok

Łęcki

Marek

14 223 802 zł

28

Medicalgorithmics

Dziubiński

Marek

14 018 570 zł

29

Robyg

Okoński

Zbigniew

11 432 060 zł

30

Wawel

Orłowski

Dariusz

10 508 966 zł


Podstawowym warunkiem koniecznym dla uwzględnienia w badaniu było pełnienie przez managera funkcji prezesa zarządu nie krócej niż od 1 kwietnia 2016 roku – początku II kwartału i jednocześnie szczytu sezonu publikacji raportu rocznych. Dlatego też w rankingu nie znaleźli się m.in. prezesi niektórych spółek Skarbu Państwa, którzy stanowiska objęli w ostatnich miesiącach. Ostatecznie do wyliczeń zakwalifikowało się trzydzieści osiem spółek, z których trzydzieści prezentujemy w rankingu.


Na uwagę zwraca brak kobiet w zestawieniu. To pochodna wciąż niskiej reprezentacji pań w zarządach.
Jak wynika z piątej (2017) edycji raportu Deloitte „Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna” w  Polsce kobiety mają 15,2 proc. udziału w radach nadzorczych i stoją na czele zaledwie 6,3 proc. zarządów firm spośród ponad 480 spółek giełdowych notowanych w czasie opracowywania raportu  na rynku głównym GPW.  

Jednym z elementów branych pod uwagę przy konstruowaniu wyceny była dynamika kursu akcji spółki w okresie od początku 2016 roku, do połowy 2017 roku. Celem było zobrazowanie wpływu jakości zarządzania na wyniki spółki, a przez to – po części – na wycenę rynkową akcji. By było to możliwe, konieczne było rozciągniecie badanego okresu do momentu publikacji wyników rocznych.


Drugim filarem, o który został oparty model szacowania wartości managera była dynamika EBITDA w 2016 roku. Wskaźnik EBITDA, mimo niedoskonałości, jest obarczony najmniejszą ilością wad i pozwala doprowadzić do pewnej porównywalności wyników spółek. To jednocześnie wskaźnik, który stosunkowo dobrze skorelowany jest ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych.

Trzecim czynnikiem branym pod uwagę, była subiektywna ocena kompetencji managerskich prezesa zarządu. Przydzielając oceny w skali od 2 do 10, Martis wziął pod uwagę doświadczenie managera, jego wykształcenie oraz sytuację w jakiej znajduje się spółka, którą kieruje.

Kapitalizacja

W rankingu, którego celem jest oszacowanie jak hipotetyczna rezygnacja lub odwołanie prezesa ze stanowiska wpłynie na wycenę spółki, istotnym czynnikiem jest kapitalizacja. Dlatego też liczba uzyskanych w sumie punktów została przełożona na wartość prezesa spółki w odniesieniu do jej kapitalizacji. Końcowe zestawienie dla wszystkich trzydziestu spółek, przedstawia poniższy wykres.

PUNKT WYJŚCIA – SPEKTAKULARNE REZYGNACJE/ODEJŚCIA PREZESÓW

Kluczowym elementem metodologii jest przyjęcie punktu odniesienia. W celu jego wyznaczenia zebrano dane dotyczące przecen akcji w następstwie odwołania/rezygnacji ze stanowiska pięciu prezesów (poniższa tabela), którzy cieszyli się dobrym postrzeganiem rynku i wymiernymi, dobrymi efektami w zarządzaniu przedsiębiorcami. Uśredniony spadek ceny akcji w wyniku publikacji informacji o odejściu managera sięgnął 4,2%. Po uwzględnieniu odreagowania po zaskoczeniu w wyniku publikacji informacji, jakie następowało na następnej sesji, średni spadek wyniósł 1,57%. Tak uzyskana wartość stanowi wstęp do szacowania wartości managera dla spółki, którą zarządza.

Sylwetki prezesów pięciu spółek, których konsekwencje odejścia (przecena akcji) stanowiły punkt odniesienia w rankingu 

Michał Krupiński  stanął na czele PZU SA w styczniu 2016 roku.  Prezesem zarządu ubezpieczeniowego giganta był do marca 2017 roku kiedy to został odwołany z funkcji przez Radę Nadzorczą spółki. Był najmłodszym prezesem PZU w historii. Pod kierownictwem Krupińskiego spółka przeprowadzała proces nabycia udziałów Banku Pekao SA a wcześniej BPH przez Alior Bank, budując tym samym największą w Europie Środkowo-Wschodniej grupę finansową. Zaskakująca zmiana na stanowisku prezesa PZU wpłynęła negatywnie na kurs akcji spółki. W ciągu 2 dni po publikacji komunikatu kurs akcji spadł o 5,39 proc., zmniejszając tym samym kapitalizację o 1,77 mld zł.

Dominik Libicki, w październiku 2014 roku, po trzynastu latach pracy na stanowisku prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu SA nieoczekiwanie zrezygnował ze swojej funkcji. Był współtwórcą sukcesu Cyfrowego Polsatu, postrzeganym przez rynek jako wyjątkowo skuteczny manager. Spółka pod kierownictwem prezesa Libickiego stała się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-technologiczną w regionie.  W dniu podania do publicznej wiadomości  informacji o zmianie na stanowisku prezesa zarządu kurs akcji spółki spadł o 6,3 proc. i pozostawał w trendzie spadkowym aż do stycznia 2015 roku. Tylko w ciągu dwóch dni kapitalizacja grupy skurczyła się  o 793 mln zł.

Mirosław Taras, prezes Bogdanki, którą w 2009 roku z sukcesem wprowadził na giełdę, został odwołany ze stanowiska we wrześniu 2012 roku. Za jego kadencji Bogdanka uznawana była za jedną z najlepiej zarządzanych spółek na GPW. Szczególne uznanie wśród inwestorów zyskał w 2010 roku gdy skutecznie przeciwstawił się wrogiemu przejęciu Bogdanki przez New World Resources. Odwołanie prezesa było dużym zaskoczeniem dla rynku.  Spółka dzień przed  ogłoszeniem informacji o zmianie na stanowisku prezesa wyceniana była na 4,265 mld zł. W ciągu dwóch dni jej kapitalizacja spadła o 166 mln zł.

Dariusz Krawczyk prezesem Ciech SA został w 2012 roku. Chemiczna spółka  była wówczas w fatalnej sytuacji finansowej. Nowy prezes skutecznie wyprowadził ją z kryzysu. Po dwóch latach jego rządów analitycy ogłosili, że Ciech najgorsze ma już za sobą. W przeszłości z sukcesem  zrestrukturyzował spółkę Synthos, której prezesem był w latach 2005-2012. W lipcu 2015 roku prezes został nieoczekiwanie odwołany ze swej funkcji. Rynek zareagował na tę zmianę negatywnie, kurs spółki w dniu wydania komunikatu spadał nawet o 3,9 proc. W jeden dzień kapitalizacja Ciechu obniżyła się o  58 mln zł.

Wojciech Sobieraj, założyciel i prezes zarządu Alior Banku. Pod koniec 2007 roku ogłosił zamiar założenia nowego banku. Jego sukces na tak konkurencyjnym i nasyconym rynku był niemałym zaskoczeniem dla wszystkich. Uznawany za najzdolniejszego polskiego menedżera (kiedy Sobieraj zarządzał detaliczną częścią BPH, portfel banku stał się większy od portfela Pekao). O tym, jak bardzo inwestorzy utożsamiają Alior Bank z Wojciechem Sobierajem, świadczy to, iż po ogłoszeniu jego decyzji notowania Alior Banku tąpnęły o 5 proc.

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager