Jesteś w: Manager » Rynek

Polska trzecia w rankingu. Niepewność regulacyjna doskwiera firmom

12.04.2019 16:46  Rynek
 Polska zajmuje trzecią pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu EŚW i krajów nadbałtyckich. W warunkach zaostrzonej konkurencji minimalnie wyprzedzają ją Estonia i Czechy. W latach 2016-2018 zajmowała drugie miejsce, a wcześniej, od 2013 do 2015 r., była liderem rankingu. Pozytywne oceny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje przede wszystkim za członkostwo w UE, jakość kadr i dostępność poddostawców. Krytyczne — za niską przewidywalność polityki gospodarczej-wynika z 14. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badanju udziat wzięło 205 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz łącznie ok. 1400 w Europie. 

Co na plus, co do korekty? 
Członkostwo w UE i jakość kadr (kwalifikacje pracowników, ich motywacja i zaangażowanie) oraz dobra dostępność lokalnych poddostawców budują pozytywny wizerunek Polski w kilku ostatnich edycjach badania. W 2019 r. do czołówki najlepiej ocenianych czynników atrakcyjności inwestycyjnej Polski dołącza dyscyplina płatnicza firm. Kolejne miejsca zajmują jakość wykształcenia akademickiego i stan infrastruktury. Najniższe noty uzyskuje tradycyjnie sfera regulacyjna: poziom przewidywalności polityki gospodarczej i stabilności polityczno-społecznej, a także system i instytucje podatkowe i obciążenia podatkowe. Przewidywalność polityki gospodarczej oceniana na 2,3 pkt. (z pięciu możliwych do zdobycia), po raz pierwszy zajmuje ostatnią pozycję na liście 21 uwzględnianych w badaniu czynników inwestycyjnych.
 

Podobnie jak w ub.r., firmy sygnalizują niską dostępność wykwalifikowanych pracowników i presję na koszty wynagrodzeń. Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2019 r. jest jednak znacznie mniejszy niż w ubiegłorocznej ankiecie - w 2019 r . to ok . 3,7 % wobec 6,2 % prognozowanych wiosną 2018 r. 

Dobra bieżąca kondycja gospodarki, ale gorsza perspektywa 
Ponad połowa ( 54,4 % ) ankietowanych inwestorów zagranicznych w Polsce dobrze ocenia aktualny stan gospodarki . Kolejne 37,7 % wybrało ocenę zadowalającą , negatywną opinię wyraziło jedynie 7,8 % ankietowanych . Słabiej jednak niż w ub.r. oceniana jest perspektywa rozwoju gospodarki
— tylko niespełna 15 % ankietowanych twierdzi, że sytuacja w gospodarce będzie się poprawiać (w ub.r. było to ok . 34 % inwestorów ) , zdecydowana większość twierdzi , że sytuacja pozostanie bez zmian, ale ponad jedna czwarta przedsiębiorców ocenia, że kondycja gospodarki pogorszy się w 2019 r. Tym samym odsetek pesymistycznych prognoz dla gospodarki wzróst w porównaniu z ubiegtoroczną ankietą ponad dwukrotnie. 

Firmy wciąż optymistycznie o swojej sytuacji 
Ankietowani przedsiębiorcy dość optymistycznie oceniają jednak sytuację własnych firm , 60 % mówi , że jest ona dobra , ok , 36 % ocenia ją jako zadowalającą . Ponad połowa respondentów przewiduje przy tym, że sytuacja firmy będzie podobna jak w 2018 r . , a 36 % ankietowanych przedsiębiorców zakłada , że się polepszy . Dodatkowo , prawie połowa firm ( 48 % ) przewiduje wzrost obrotów , 39 % chce zwiększać zatrudnienie , a 37,4 % planuje wzrost nakładów na inwestycje . Mimo niepewności w sferze regulacyjnej, jaką generuje szybko zmieniające się prawo gospodarcze i wyzwania, jakim jest sytuacja na rynku pracy, przedsiębiorcy pozostają więc optymistami w kwestii perspektyw dla działalności ich własnych firm w kolejnych miesiącach 2019 r. 

Międzynarodowa konkurencja zaostrza się, Polska trzecia w rankingu
Dla 205 firm zagranicznych operujących w Polsce i ankietowanych w tegorocznym badaniu Polska jest liderem atrakcyjności inwestycyjnej regionu ESw. Jednak już według zagregowanej oceny ok. 1400 przedsiębiorców z kilkunastu państw europejskich, które wzięły udziat w Ankiecie Koniunkturalnej 2019, Polska jest na miejscu trzecim, za Estonią i Czechami. Oznacza to spadek po trzech latach pozostawania na pozycji drugiej (2016-2018 r.). Jeszcze wcześniej, w latach 2013-2015 Polska była liderem rankingu atrakcyjności inwestycyjnej regionu EŚW. 

Konkurencja międzynarodowa zaostrza się, a różnice punktowe w ocenie poszczególnych państw maleją z roku na rok. Estonia
— lider tegorocznego rankingu- zdobywa 4,2 pkt. na sześć możliwych pkt. i awansuje z pozycji trzeciej, zajmowanej w ub. r. Czechy z oceną 4,16 pkt. przesuwają się na pozycję drugą. Na trzecie miejsce rankingu spada Polska z oceną 4,05 pkt., wyprzedzając minimalnie Słowację (4,02 pkt.) i Stowenię (3,98 pkt.). Łącznie w tegorocznym rankingu klasyfikowanych było 20 państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Biatoruś, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Stowacja, Stowenia, Ukraina i Węgry.

O badaniu 
Respondenci badania oceniają kraje europejskie, w tym Polskę, przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej, punktowanych w skali od 1 do 5, oraz oceniają bezpośrednio gospodarki europejskie (notą w skali od 1 do 6). Wypowiadają się też na temat aktualnej sytuacji gospodarek, w ramach których operują, oraz kondycji ich firm i pespektyw ich rozwoju.

Badanie przeprowadzita w lutym i marcu 2019 r. Polsko-Niemiecka lzba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC): amerykańską, austriacką, belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, niderlandzką, portugalską, rumuńską, skandynawską, szwajcarską i włoską. Jest to już 14. edycja badania. Udział w nim wzięło 205 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz równolegle tącznie ok. 1400 inwestorów zagranicznych w 20 krajach.

 W próbie polskiej, liczącej 205 firm: 137 inwestorów zagranicznych pochodziło z Niemiec; 12- z USA; ex aequo po 9 inwestorów z Austrii i Szwajcarii, po 4 - z Irlandii, Hiszpanii i Włoszech. Pozostałą część respondentów stanowili operujący w Polsce inwestorzy z innych krajów europejskich.

opr. Vladyslav Andreiev 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager