Jesteś w: Manager » Rynek

Oracle, Adam Wojtkowski: Stawiamy na systemy autonomiczne

14.09.2018 17:05  RynekAdam Wojtkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Oracle, opowiada o tym, jak jego firma realizuje strategię pozycjonowania rozwiązań w chmurze


Red. Jakimi sukcesami może się pochwalić Oracle od momentu, gdy rok temu objął pan stanowisko dyrektora generalnego?

Adam Wojtkowski: Po dołączeniu do zespołu Oracle Polska szybko doszedłem do wniosku, że potencjał drzemiący w naszej organizacji można zdecydowanie szerzej wykorzystać dzięki pogłębieniu wewnętrznej współpracy pomiędzy działami firmy. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy naszemu zespołowi managerskiemu udało się wprowadzić istotne usprawnienia pod kątem procesowym i organizacyjnym, co, rzecz jasna, ze względu na rozmiar naszej organizacji, wymagało dużego zaangażowania całej kadry kierowniczej. Żeby zapewnić większą spójność wewnętrzną przekładającą się na lepszy przepływ informacji, skuteczniejsze zarządzanie budżetami i realizację strategii sprzedaży, zrealizowaliśmy wielomiesięczny program, którego właścicielami jest ok. 10 managerów zespołu zarządzającego biznesem krajowym.


Czy tego typu zmiany zaszły też na szczeblu globalnym?

Program zrealizowany w Polsce był naszym programem autorskim, ale jednocześnie w tym samym czasie cała korporacja postanowiła dokonać zmian upraszczających model zarządzania przedsiębiorstwa. W efekcie niektóre działy, które wcześniej miały własne linie zarządzania, zostały skonsolidowane w ramach działu Technologii, czyli tradycyjnie największego dziedzinowego działu sprzedaży, historycznie kojarzącego się z bazami danych. To duża korzyść zarówno dla naszej firmy – bo nową strukturą łatwiej jest zarządzać, ale też i dla klientów, którzy w ramach jednego zespołu pracowników Oracle mogą realizować bardziej złożone projekty. Mam nadzieję, że nasi klienci pozytywnie odczują wdrożone przez nas zmiany.


Czy nadal bazy danych są waszym głównym źródłem przychodów?

Układ przychodów Oracle na świecie jasno wskazuje, że ich największym źródłem są usługi wsparcia istniejących i nowo sprzedanych systemów bazodanowych. Można więc poniekąd stwierdzić, że sprzedaż baz danych i ich wsparcia stanowią nadal trzon naszej struktury przychodów. Warto przy tym zwrócić uwagę na istotny udział kontraktów typu ULA (Unlimited License Agreement – przyp. red.), które stanowią istotny dowód zaufania klientów do naszych technologii.

Ważne jest przy tym to, że nasze technologie są bardzo głęboko zakorzenione w systemach funkcjonowania organizacji, np. w systemach billingowych, bankowych księgach głównych czy rejestrach państwowych w przypadku administracji publicznej. A im bardziej są one rozbudowywane, np. ze względu na liczbę abonentów czy użytkowników, czy też wymagają zmian na skutek regulacji – tym istotniejszą wartość technologiczną i biznesową możemy wnieść za pomocą innych technologii naszego bardzo rozbudowanego portfolio produktowego.


A chmura nadal charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu?

Tak, od dłuższego czasu chmura generuje dwucyfrowe wzrosty w sytuacji, gdy cały nasz biznes urósł w zeszłym roku o 5 proc. do 39,7 mld USD. Przychody z chmury sięgnęły natomiast wartości blisko 6 mld USD i jeśli obecna dynamika wzrostu się utrzyma, to za kilka lat będą stanowić 1/3 naszego biznesu. Główny w tym udział ma SaaS, polegający na przenoszeniu przez klientów naszych aplikacji do chmury, potem PaaS i IaaS. Powodzenie SaaS wynika z faktu, że jeśli – tak jak w przypadku naszej firmy – ma się w ofercie aplikacje biznesowe, sprzęt, na którym mogą one działać oraz chmurę, do której można z nimi migrować, to wdrożenie chmury jest zadaniem obarczonym relatywnie małym ryzykiem.

 
W jaki sposób sprzedajecie chmurę?

W największym stopniu wykorzystujemy bardzo elastyczny model o nazwie „universal credits”. Co do zasady pozwala on na zakup wszystkich serwisów z chmury publicznej za określoną cenę. Wśród dużych klientów coraz większą popularnością cieszy się natomiast Cloud at Customer – usługa z kategorii PaaS, której istotą jest, że zarówno silnik przetwarzania, jak i dane znajdują się w lokalizacji klienta. W Polsce na to rozwiązanie zdecydowało się już kilka dużych firm.


Oracle chciałby być liderem chmury?

Biorąc pod uwagę wolumen sprzedaży, na czele wciąż pozostaje AWS, jednak skutecznie konkurujemy z nim pod względem jakości usług w sektorze korporacyjnym. Warto zauważyć, że na tym rynku liderami są nie tylko firmy amerykańskie, ale i chińskie. Z prognoz wynika, że za 10 lat w pierwszej 15 będzie ośmiu dostawców z USA i siedmiu z Chin. Ale rynek jest na tyle duży, że rokuje spore wzrosty u każdego.


Czy RODO spowodowało wzrost zainteresowania waszymi usługami?

Owszem, z tym, że w ustawie, jeśli mnie pamięć nie myli, wymieniony jest tylko jeden aspekt technologiczny: pseudonimizacja czyli anonimizacja danych. Duża część klientów, która ma już opracowane strategie podejścia do RODO, wykorzystuje nasze technologie do budowy całego systemu procesowego. Na tym etapie najczęstszym podejściem, z którym się spotykamy jest wykorzystywanie naszych opcji bazodanowych do maskowania i szyfrowania danych.

 
Co jest obecnie wiodącym trendem na rynku IT – cyfrowa transformacja, chmura obliczeniowa czy Big Data?

W moim przekonaniu cyfrowa transformacja jest kluczowa głównie w przypadku sektorów dysponujących bardzo dużymi zbiorami danych oraz wysokim stopniem komplikacji procesowej. Dla małych firm cyfrowa transformacja jest poniekąd procesem naturalnym, bo one w dużej mierze od początku startują cyfrowo korzystając np. z aplikacji w modelu SaaS. Z kolei firmy średniej wielkości migrują do chmury, systematycznie polepszając dostępność kanałów cyfrowych czy też lepiej analizując dane. Więcej problemów mają z tym duże organizacje. O ile przejście małej firmy do modelu SaaS jest procesem relatywnie prostym, o tyle realizacja takiego procesu w dużej organizacji jest bardzo poważnym wyzwaniem procesowym, organizacyjnym i inwestycyjnym.

W zakresie technologii Big Data kluczowym elementem zmiany staje się nauczanie maszynowe i technologie skupione wokół zjawiska sztucznej inteligencji. Bardzo trudno wyobrazić sobie skuteczny rozwój takich technologii w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa czy instytucji, stąd też chmura publiczna czy hybrydowa, ze względu na skalę swojego działania, jest idealnym środowiskiem implementacji tego trendu.


A co nowego wnosi w tym obszarze sam Oracle?

Przede wszystkim autonomiczność. Od tego roku kolejne komponenty naszej oferty działają bądź będą funkcjonować w jakiejś mierze autonomicznie. W odniesieniu do wspomnianych wyżej technologii sztucznej inteligencji produkty te są też wyposażane w silniki nauczania maszynowego. Weźmy na przykład tradycyjną bazę danych. Może ona autonomicznie, czyli bez udziału człowieka wgrywać poprawki oraz aktualizować opcje bezpieczeństwa, a w zastosowaniu hurtowni danych generować istotne zestawy do analiz biznesowych, realizowane w oparciu o nauczanie maszynowe. Taki model pracy znacząco odciąża zarówno zespoły technologiczne, jak i analityków biznesowych dając przestrzeń dla innowacji.


Czy jakiś autonomiczny produkt jest już dostępny?

Pierwszym rozwiązaniem, który ukazał się na rynku na początku b.r. był Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud – samoczynna chmurowa baza danych przeznaczona do budowania hurtowni danych. Wykorzystuje ona technologie uczenia maszynowego, zapewniając bezprecedensowe oszczędności, wydajność, bezpieczeństwo i dostępność. Baza ta zapewnia wszystkie funkcje analityczne, zabezpieczenia i wysoką dostępność klasycznej bazy danych Oracle przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności skomplikowanego konfigurowania, dostrajania i administrowania – nawet jeśli obciążenia hurtowni lub wolumeny danych ulegają zmianom.  

Produkty serii Oracle Autonomous Database (OAD) zapewniają przedsiębiorstwom najbardziej kompleksowe i zaawansowane możliwości baz danych dostępne dziś na rynku. Taką technologią nikt jeszcze poza nami nie dysponuje i wydaje się, że nie będzie dysponował przez następne 10 lat.Jakie daje to korzyści użytkownikowi?

Tradycyjnie systemy zarządzania bazami danych były budowane i obsługiwane ręcznie, a ich konfigurowanie, zabezpieczanie, monitorowanie i dostrajanie oraz tworzenie kopii zapasowych wymagało dużo czasu i uwagi. OAD z funkcjami automatycznego sterowania, zabezpieczania i naprawy rewolucjonizuje zarządzanie danymi, przynosząc elastyczność użytkowania i znaczące oszczędności. Usługa pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie instancji bazodanowych i łatwą konwersję istniejących baz danych radykalnie zmniejszając koszty i czas wprowadzania nowych produktów.

Pełna automatyzacja operacji i bieżącego dostrajania umożliwia zredukowanie kosztów administracyjnych o ok. 80 proc. Dzięki efektywności samoczynnej optymalizacji i elastycznemu modelowi płatności za faktyczne użycie koszty mogą spaść jeszcze bardziej – nawet o 90 proc. OAD pozwala też zmniejszyć ryzyko cyberataków dzięki lepszej ochronie danych i ograniczeniu nieplanowanych przestojów. Ochrona obejmuje wszystkie typy awarii – systemowe, zewnętrzne czy błędy użytkowników. Dostępność nowej bazy danych wynosi 99,995 proc., co odpowiada niespełna 2,5 minutom przestoju w miesiącu włącznie z przerwami na konserwację.

Przeniesienie się do nowoczesnej chmury umożliwia natomiast szybsze tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji. Deweloperzy stają się bardziej efektywni, ponieważ bazy danych przez nich używane nie wymagają ręcznego dostrajania. Wbudowane algorytmy uczenia maszynowego pozwalają aplikacjom na prognozowanie w czasie rzeczywistym w takich obszarach, jak spersonalizowany handel czy wykrywanie oszustw.

OAD opiera się na rozwijanej od 40 lat technologii bazy danych Oracle wspierającej większość najbardziej wymagających aplikacji na świecie. Klienci używający naszej bazy w klasycznym modelu mogą z łatwością przejść do wersji chmurowej, ponieważ używają tej samej sprawdzonej technologii, z tą samą funkcjonalnością i interfejsami. OAD obsługuje większość obciążeń o znaczeniu krytycznym, ponieważ opiera się na zaawansowanych technologiach nie mających sobie równych na rynku – w tym wydajnej infrastrukturze Exadata, klastrach Real Application Clusters zapewniających przejrzystą skalowalność i odporność na awarie oraz technologii Active Data Guard do odzyskiwania danych po awarii.


Co nowego pojawi się w tym obszarze w najbliższym czasie?

Na początku sierpnia br. wprowadziliśmy na rynek usługę Oracle Autonomous Transaction Processing, będącą najnowszym elementem pakietu OADC. Wspomaga ona złożone zadania przetwarzania transakcyjnego, raportowania, zadań wsadowych i obciążeń Internetu Rzeczy, umożliwiając uproszczone tworzenie aplikacji oraz personalizację i analizowanie danych dla lepszego wykrywania oszustw.


Rozmawiał Wojciech Gryciuk

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager