Jesteś w: Manager » Rynek

NIK pozytywnie ocenia Pocztę Polską

05.01.2016 18:21  Rynek
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Poczty Polskiej i jej zarządu w latach 2011-2014 w zakresie realizacji celów przyjętych w strategii, jak również wykonywania funkcji operatora wyznaczonego i świadczonych usług.

Poczta Polska (PP) w latach 2011-2014 wypracowała 430 mln zł zysku brutto, inwestycje w infrastrukturę pocztową oraz inwestycje kapitałowe przekroczyły w tym okresie 730 mln zł, a 600 mln zł przeznaczono na rozwój i motywowanie pracowników. W 2014 roku PP z nadwyżką uzupełniła lukę finansową powstałą na skutek niekorzystnego rozstrzygnięcia przetargu na obsługę sądów i prokuratur w wysokości ponad 300 mln zł.

Zysk brutto Grupy Poczty Polskiej za 2014 rok było o 52 proc. proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 142 mln zł. Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy w placówce to 2,5 min.

Poczta Polska, działając na najbardziej liberalnym rynku pocztowym w Europie, skutecznie wdrożyła strategię na lata 2011-2015. Jej efekty to dynamiczny wzrost udziału w rynku e-commerce, efektywna konkurencja na rynku listowym i rozwój usług finansowych i cyfrowych poprzez platformę Envelo. Spółka dokonała wielomilionowych inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego oraz infrastruktury, odzyskała stabilizację finansową i generuje pozytywne wyniki finansowe.

Stopień przygotowania Poczty Polskiej do pełnienia roli operatora wyznaczonego został potwierdzony przez NIK zaledwie kilka miesięcy po tym jak spółka wygrała konkurs organizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług pocztowych dla wszystkich Polaków. Poczta Polska zdobyła w tym konkursie 210 na 220 możliwych punktów.

Skuteczna realizacja strategii na najbardziej konkurencyjnym rynku w Europie
Polski rynek pocztowy jest jednym z najbardziej zliberalizowanych rynków w Europie, dodatkowo podlega silnej e-substytucji. Mimo tego Poczta Polska skutecznie wdrożyła strategię do 2015 roku. Została ona zrealizowana pomimo braku w tamtym okresie wystąpienia kluczowej przesłanki czyli wprowadzenia zmian w systemie wynagrodzeń pracowników polegającego na uzależnieniu wynagrodzenia od wyników pracy. Takie porozumienie, po długich negocjacjach udało się osiągnąć w marcu 2015 roku. Tym samym Poczta Polska dołączyła do grona spółek mających system wynagradzania dostosowany do warunków rynkowych. Zmiana ta pozwoli jeszcze skuteczniej realizować cele postawione w strategii spółki.

Poczta Polska przez ostatnie cztery lata istotnie zmodyfikowała ofertę dzięki której skutecznie walczy o klientów. Efekt? Zmiany wprowadzane przez Pocztę Polską od 2012 r. w usługach kurierskich spowodowały, że ich sprzedaż w ciągu 3 lat zwiększyła się prawie sześciokrotnie.
Konkurując na rynku tradycyjnej korespondencji, Poczta Polska zatrzymała proces odchodzenia klientów do innych firm pocztowych. Finalnie, w 2014 roku Poczta Polska podpisała blisko 34 tys. nowych kontraktów, a wśród klientów są firmy z sektora ubezpieczeniowego, bankowego i telekomunikacyjnego.

Klienci pozytywnie oceniają zmiany w Poczcie Polskiej
Z badań prowadzonych przez Pocztę Polską wynika, że średni czas oczekiwania na obsługę w placówkach pocztowych w ostatnich miesiącach oscylował w okolicach 2,5 minut. Według sondażu CBOS z lipca 2015 roku, zdecydowana większość badanych (83 proc.) uznaje czas pobytu w placówce za krótki lub akceptowalny. Poczta Polska spełnia wszystkie kryteria dostępności nałożone na Spółkę przepisami prawa. Poczta Polska posiada 1 placówkę w każdej gminie oraz 1 placówkę na 5885 mieszkańców w gminach miejsko-wiejskich przy wymogu 6 tys. mieszkańców. Firma utrzymuje także jedną placówkę na każde 75,48 km2 w gminach wiejskich przy wymaganiach aby 1 placówka była na każde 85 km2. Wyniki badań potwierdzają także analizy NIK przeprowadzone w placówkach Poczty Polskiej. Z ogólnego poziomu świadczenia usług pocztowych zadowolonych było 93,5 proc. respondentów ankietowanych w czasie oględzin kontrolerów w placówkach. Jednocześnie prawie 83 proc. klientów badanych w placówkach zwróciło uwagę na poprawę w poziomie świadczenia usług przez Pocztę Polską.

NIK o rynku pocztowym
W ocenie NIK, w sytuacji istnienia operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, obowiązek stosowania przepisów upzp przez jednostki sektora finansów publicznych do wyłonienia operatora na ich obsługę pocztową tworzy m.in. dodatkową płaszczyznę styku interesu publicznego i prywatnego, co stanowi obszar zagrożony korupcją, a w skali całych finansów publicznych nie musi przynosić oszczędności. Powód? W przypadku gdy suma udziałów w dopłacie jest niewystarczająca do sfinansowania poniesionej przez operatora wyznaczonego straty na usługach powszechnych, to operator wyznaczony otrzymuje brakującą jej część ze środków budżetu państwa. Dodatkowo operatorzy alternatywni, którzy wygrywają przetarg na obsługę jednostek sektora finansów publicznych nie podlegają, w takim zakresie jak operator wyznaczony, kontroli UKE dotyczącej logistycznych i technicznych warunków świadczenia i jakości usług pocztowych.
Źródło: Poczta Polska
[qnt]
 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager