Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Manager » Rynek

Megatrendy, które wpłyną na przywództwo

18.11.2011 19:40  Rynek
Prognoza firmy Hay Group identyfikuje sześć najbardziej znaczących trendów, które w ciągu dwóch dziesięcioleci wpłyną na organizacje, pracowników i menadżerów. Podkreśla też najważniejsze kompetencje, niezbędne skutecznym liderom przyszłości.

– Zmiana trendów oznacza, że następne pokolenie liderów będzie musiało nabrać biegłości w myśleniu koncepcyjnym i strategicznym, cechować się głęboką rzetelnością i otwartością umysłu oraz poszukiwać nowych sposobów na pobudzanie lojalności wśród pracowników – mówi Joanna Pommersbach, lider praktyki Leadership & Talent w Hay Group Polska. – Menadżerowie będą musieli wyrzec się własnej władzy na rzecz współpracy – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W niektórych przypadkach może to oznaczać porzucenie wielu zwyczajów, które dawniej prowadziły na szczyt organizacji.

Raport Leadership 2030 analizuje sześć megatrendów przyszłości (globalizacja 2.0, indywidualizm i wielość systemów wartości, zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfrowy styl życia, integracja technologiczna) oraz ich wpływ na przywództwo i organizacje. Megatrendy to długookresowe procesy transformacyjne w skali światowej, o szerokim zasięgu i znacznych wpływach. Ponieważ niewiele badań poświęconych przyszłości przywództwa bierze pod uwagę zmiany zachodzące na świecie, badanie Hay Group kładzie mówi właśnie o wpływie zmian w globalnym otoczeniu na kształt przywództwa.

Globalizacja 2.0
W obliczu przyspieszenia tempa globalizacji, świat biznesu będzie się charakteryzował coraz większym zróżnicowaniem zespołów oraz osłabieniem więzów lojalności, łączących organizacje i pracowników. Oznacza to zaostrzoną konkurencję międzynarodową i rosnące zróżnicowanie rynków. Środek ciężkości świata ekonomicznego przesunie się w kierunku Azji – Indie i Chiny zyskają status światowych mocarstw a azjatyckie praktyki i modele zarządzania zyskają na znaczeniu. Zwiększy się też globalna klasa średnia w krajach drugiego i trzeciego świata.
Skutki dla przywództwa: spółki będą musiały się stać bardziej elastyczne (globalna, płaska struktura macierzowa) i współpracować, żeby zarządzać zarówno globalnym, jak i lokalnym zróżnicowaniem. Ich przywódcy również będą musieli wykazać się elastycznością, a także większą mobilnością i wrażliwością na odmienność kulturową. Poza tym niezbędne okaże się posiadanie wysokich umiejętności myślenia koncepcyjnego i strategicznego, by móc poradzić sobie z zarządzaniem ryzykiem oraz zagrożeniami i niepewnością, związanymi z globalizacją.
Płynność organizacji i rozproszenie ośrodków decyzyjnych wymagać będzie od liderów większych kompetencji poznawczych i strategicznych. Ponadto przywódcy będą musieli umieć pogodzić rolę szefa i mediatora, dając swoim pracownikom większą swobodę działania i autonomię w bardziej płaskich strukturach organizacyjnych, a jednocześnie sprawić, by trzymali się oni wyznaczonych zadań.

Zmiany klimatyczne
Wzrost emisji gazów cieplarnianych i średniej temperatury na świecie będzie spotęgowany przez zwiększenie produkcji odpadów komunalnych i przemysłowych w krajach rozwijających się. Kurczenie się zasobów surowców strategicznych, takich jak woda, minerały czy paliwa kopalne, może doprowadzić do wzrostu ich cen i globalnych konfliktów.
Przywódcy będą musieli wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami poznawczymi, aby poradzić sobie z pogodzeniem sprzecznych wymagań dotyczących osiągnięć finansowych, odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa. Jest to wyzwanie pogodzenia sprzecznych celów: wynik finansowy a odpowiedzialność za środowisko.
Skutki dla przywództwa: firmy będą też musiały dostosować się do wzrostu kosztów operacyjnych oraz przeprowadzić restrukturyzację w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Przywódcy będą musieli stać się stronnikami odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo praktyk biznesowych. Kluczowe będzie myślenie strategiczne koncepcyjne, pomocne w ustaleniu równowagi pomiędzy potrzebą osiągania zysku na konkurencyjnym rynku a odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska. Liderzy będą również musieli promować współpracę między firmami, aby wypracować obowiązujące wszystkich rozwiązania, opowiadając się za praktykami służącymi środowiskowej odpowiedzialności biznesu.

„Cyfrowy” styl życia i pracy
Technologia wciąż będzie zacierać granice pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, przesuwając ośrodek decyzyjny w kierunku pracowników posiadających biegłość w cyfrowym świecie – szczególnie powiększającej się klasy "pracowników umysłowych", mogących pracować w dowolnym miejscu na świecie.
Przywódcy będą musieli docenić wpływ „cyfrowych tubylców” na sukces organizacji i przystosować firmę do wykorzystania ich umiejętności.
Skutki dla przywództwa: ponieważ organizacje w coraz większym stopniu przenoszą się do rzeczywistości wirtualnej, przywódcy muszą rozpoznawać i wykorzystywać kluczowe umiejętności naturalnych "cyfrowych" talentów, zacieśniać współpracę pomiędzy nimi a tradycyjnymi pracownikami oraz zachęcać do większej otwartości, integracji i szczerości na rzecz budowy bardziej transparentnego świata.
– Są to trendy, które w ciągu najbliższych dziesięcioleci nie tylko zmienią nasze firmy i społeczeństwa, ale także w olbrzymim stopniu wpłyną na cechy, które identyfikujemy ze skutecznym przywództwem – dodaje Joanna Pommersbach. – Aby odnieść sukces w przyszłości, przywódcy będą musieli stać się bardziej błyskotliwi i dostosowywać się do zmian, prowadząc swoje organizacje w takim kierunku, by zrewolucjonizować ich kulturę, strukturę, systemy i procesy.
[qnt]
 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager