Jesteś w: Manager » Rynek

Manager Magazine, 2019/03, Canon, HPE: wyniki badania "Cyfrowa transformacja w regionie CEE"

23.04.2019 09:59  Rynek

Jej wzrost jest napędzany przez rosnącą dostępność nowoczesnych technologii oraz zmieniające się oczekiwania klientów/pracowników – wynika z badania DT-Global Business Consulting przeprowadzonego na zlecenie HPE oraz firmy Canon

Wojciech Gryciuk 

Biznes w CEE polubił media społecznościowe, aplikacje mobilne oraz usługi chmurowe. Wymienione technologie są najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy w firmach naszego regionu. Tuż za podium znalazła się automatyzacja przepływu dokumentów i kierowania pracą. Co trzeci badany przyznał, że jest ona ściśle zintegrowana z działalnością biznesową w obszarze np. obiegu ustrukturyzowanych faktur, zamówień czy potwierdzeń. 

– Mnie to w ogóle nie zaskakuje, ponieważ Elektroniczna Wymiana Danych od wielu lat sprawdza się na masową skalę np. w Skandynawii. Teraz przyszedł czas na naszą część Europy – powiedział Tomasz Kuciel, prezes zarządu spółki EDISON. – Nasza firma jest członkiem konsorcjum, które przygotowało dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Platformę Elektronicznego Fakturowania. To odpowiedź na wymogi, które przed nami stawia UE. Od 18 kwietnia, zgodnie z europejską dyrektywą, administracja publiczna nie będzie mogła odmówić przyjęcia automatycznej e-faktury. Platforma przyspieszy kilkaset razy obieg rozliczeń między zamawiającym a dostawcą towarów lub usług. 

Zdaniem minister Joanny Emilewicz Polska jest jednym z 10 krajów CEE, który ze względu na swój cyfrowy potencjał należy do tzw. cyfrowych challengerów. Resort przedsiębiorczości i technologii szacuje, że do 2025 r. ok. 12 proc. polskiego PKB będzie pochodzić z usług cyfrowych, a to przekłada się na ok. 220 mld zł. Według raportów Ministerstwa Cyfryzacji nasz kraj cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż największe państwa Europy. Wdrożenie dyrektywy o obowiązkowym przyjmowaniu automatycznych e-faktur w zamówieniach publicznych ten proces może tylko zdynamizować. 

Wczesny etap rozwoju 

Firmy w regionie CEE nadal znajdują się jednak na wczesnym etapie transformacji cyfrowej. Nieprzemyślane inicjatywy digitalizacji są nadal normą dla większości firm w CEE. Za outsiderów w tym obszarze uważa się mniej niż 2 proc. ankietowanych, za to za liderów – tylko 12 proc. 

Dlatego też dochód z cyfryzacji nie jest jeszcze zbyt wysoki, chociaż szybko rośnie. W większości krajów CEE przychody z cyfrowych linii biznesowych wynoszą mniej niż 20 proc. całości dla zdecydowanej większości firm, choć generalnie rosną znacznie szybciej niż tradycyjne formaty. Europa Środkowa i kraje bałtyckie wyprzedzają nieco resztę regionu, choć największe różnice występują między firmami, a nie krajami. 

Blaski i cienie 

Firmy w regionie CEE patrzą na cyfrową transformację zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Uważają, że wiodącą korzyścią z transformacji cyfrowej jest poprawa efektywności operacyjnej dzięki cyfryzacji procesów wewnętrznych (88 proc.), ale poprawa jakości obsługi klienta jest krytyczna (81 proc.). Trzy czwarte widzi transformację cyfrową jako prowadzącą do lepszego, sprawniejszego modelu biznesowego. 

Wiodącymi wyzwaniami dla transformacji cyfrowej, z których każde zostało wymienione przez 57 proc. respondentów, są niewystarczające zasoby i szersza zmiana kulturowa wymagana w organizacji. Dwa inne istotne wyzwania, z których każde wymieniane jest przez prawie połowę respondentów, dotyczą starszych systemów i znalezienia odpowiednich talentów o określonych umiejętnościach. Kwestią o kluczowym znaczeniu jest również bezpieczeństwo. 

Podejścia i kwalifikacje 

Istnieją różne podejścia do zarządzania transformacją cyfrową. Przedsiębiorstwa zajmują się nią głównie poprzez oddzielne inicjatywy w ramach swoich tradycyjnych struktur biznesowych (61 proc.). Jednak znacząca mniejszość (głównie wywodząca się spośród liderów cyfrowych i outsiderów) próbuje różnorakich podejść do poszczególnych wyzwań związanych z transformacją cyfrową: wydzielenia oddzielnej jednostki odpowiedzialnej za cyfryzację, a nawet zmiany całego modelu operacyjnego. Zaledwie 18 proc. respondentów uważa przy tym, że ich firmy mają już wystarczające umiejętności niezbędne do transformacji cyfrowej. Potrzeba jednak więcej pracy, aby przekwalifikować obecnych pracowników: tylko 19 proc. stwierdziło, że ich firmy wprowadziły lub wkrótce wprowadzą programy przekwalifikowania w całej firmie. Zatrudnienie młodszych ludzi ze specyficznymi umiejętnościami cyfrowymi już nie wystarcza, muszą jeszcze rozumieć biznes pracodawcy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, duża liczba cyfrowych talentów powinna dawać regionowi CEE przewagę konkurencyjną. 

Zagrożenia 

Największe wątpliwości budzi w tym zakresie potencjalny wzrost bezrobocia. Jednak tylko 20 proc. przepytanych szefów uważa, że automatyzacja wpłynie na zmniejszenie zatrudnienia w ich firmach. W podsumowaniu czytamy, że „automatyzacja może pozytywnie wpłynąć na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż pomoże firmom radzić sobie z rosnącymi wynagrodzeniami i brakiem rąk do pracy”. Z tym ostatnim boryka się branża informatyczna. 

– Większość naszych pracowników zatrudniana jest zdalnie, bo okazało się, że praktycznie niemożliwe jest pozyskiwanie fachowców lokalnie. Dotyczy to programistów, administratorów serwerów i technicznej obsługi klienta – komentuje Bartosz Gadzimski, właściciel częstochowskiej firmy hostingowej Zenbox. Podobnie jest w przypadku analizy wielkich zbiorów danych (big data), Internetu Rzeczy (IoT) i wszystkiego, co jest definiowane software’owo, co wykorzystuje pomiędzy 40 a 64 proc. badanych firm w CEE. Najmniej popularne są: sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, zaawansowana robotyka i drukowanie 3D, które wykorzystuje mniej niż jedna czwarta firm. Polska chce dawać przykład reszcie Europy i tworzy Fundację Platformy Przemysłu Przyszłości. Fundacja, która będzie miała siedzibę w Radomiu, ma łączyć świat biznesu i nauki oraz pomóc w transformacji polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0. Polski rząd chce podwyższyć wskaźniki cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji polskich przedsiębiorstw. Do tej pory brakowało na tym polu odpowiedniej współpracy.

Czytaj też wypowiedź Michała Zajączkowskiego, prezesa zarządu Hewlett-Packard Enterprise, na temat tego, że jego firma jest liderem cyfryzacji. Jest to możliwe dzięki przyjęciu przez nią strategii rozwoju opartej na trzech filarach: hybrydowym IT, inteligentnym brzegu sieci (tzw. Intelligent Edge) oraz usługach wdrożeniowo-utrzymaniowych działu HPE Pointnext. 

Więcej: 
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Manager-Magazin-201903-HPE-liderem-cyfryzacji-;339991;0.html

opr. Anastasiia Lizanets


Patronaty medialne miesięcznika Manager Magazin:

I
Targi Export Expo (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/I-Targi-Export-Expo-w-Polsce-8211-zaproszenie-dla-wystawcow-i-zwiedzajacych-29-31-maja-2019;338498;0.html

VIII edycja targów China Homelife Poland (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Zaproszenie-na-VIII-edycje-targow-China-Homelife-PolandChina-Machinex-29-31-maja-2019;338759;0.html

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Zaproszenie-na-III-edycje-Kongresu-Gospodarczego-Europy-Centralnej-i-Wschodniej-29-31-maja-2019;338784;0.html

I runda akceleracji dla startupów z regionu CEE organizowana przez MIT Enterprise Forum Poland - termin zgłoszeń: do 30 czerwca 2019 r.

http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/MIT-Enterprise-Forum-CEE-rozpoczyna-nabor-do-jesiennej-edycji-programu-akceleracyjnego;339263;0.html

VI Digital Money & Blockchain Forum, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (16 maja 2019 r.)

http://manager.inwestycje.pl/eventy/VI-Digital-Money-amp-Blockchain-Forum-16-maja-Uczelnia-Lazarskiego-w-Warszawie;339258;0.html

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager