Jesteś w: Manager » Rynek

Huawei: popiera rekomendacje zawarte w raporcie KIGEiT

04.07.2019 12:24  Rynek
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Fundacją Digital Poland opublikowały raport „Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. Czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” na temat wyzwań stojących przed Polską, która chce w pełni czerpać z korzyści niesionych przez gospodarkę przyszłości i sieć 5G. Huawei Polska, firma będąca jednym z członków KIGEiT – zgadza się z diagnozą i rekomendacjami zawartymi w publikacji,  które są zbieżne z wizją koncernu na temat możliwości rozwoju sieci 5G w Polsce. 

Diagnoza zawarta w raporcie przygotowanym przez Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fundacją Digital Poland wyraża zaniepokojenie spowodowane brakiem zdecydowanych działań wspierających cyfrowe innowacje, takie jak rozwój sieci 5G, który ma być podstawą nowego, wysoce zautomatyzowanego i zrobotyzowanego przemysłu 4.0. Szczególnie niebezpieczne zdaniem Izby są zjawiska blokowania postępu technicznego i cywilizacyjnego, które mają przyzwolenie społeczne. Coraz częściej lekceważona jest wartość praktycznej wiedzy naukowej. 

Według opinii KIGEiT i Fundacji Digital Poland społeczeństwo, biznes, władze państwowe i samorządowe powinny dogłębnie rozumieć jak ważne jest to dla przyszłości Polski. Bez przekazania tej wiedzy obywatelom i bez uzyskania zainteresowania oraz wsparcia większości społeczeństwa, Polska nie będzie mogła przejść sprawnie przez rozpoczynający się proces transformacji gospodarczej. 

Podobne spojrzenie na te zagadnienia ma również firma Huawei. Tonny Bao – dyrektor zarządzający Huawei Polska – tak skomentował opublikowany raport: „Cieszę się, że dwie niezależne polskie instytucje, jakimi są Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fundacja Digital Poland, dostrzegają wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze rozwoju sieci 5G. Zgadzamy się w pełni z głównymi diagnozami i rekomendacjami zawartymi w raporcie. Jako producent i dostawca rozwiązań technologii 5G zgadzamy się z postulatami modyfikacji ustaw mających wpływ na tempo i koszty inwestycji w infrastrukturę̨ telekomunikacyjną w Polsce”. Równocześnie Huawei dostrzega potrzebę edukacji społeczeństwa, które jest dezinformowane w sprawie negatywnego wpływu technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja, robotyzacja na życie i na zdrowie człowieka. 

Raport szczegółowo omawia korzyści, jakie mogą przynieść Polsce wdrożenie przemysłu 4.0, zainicjowanie rozwoju nowoczesnego społeczeństwa 5.0, u których podstaw leży szybka i niezawodna komunikacja 5G. KIGEiT i Fundacji Digital Poland nie poprzestają na tym i pokazują mapę drogową technologicznego rozwoju Polski do 2025 roku popartą konkretnymi terminami potrzebnych wdrożeń, uwzględniających unijną perspektywę rozwoju. Korzyści i optymalny dla cyfrowego rozwoju harmonogram uzupełniony jest o bardzo ważne, autorskie rekomendacje, pokazujące jak należy omijać bariery, jakie stoją przed rozwojem technologii jutra w Polsce. 

Z perspektywy przedsiębiorców branży ICT – w tym także Huawei – te ostanie zalecenia są bardzo istotne, bo jak piszą autorzy raportu są oni świadomi, że spowolnienie tempa wchodzenia w gospodarkę̨ 4.0 może na długo zepchnąć Polskę̨ ze ścieżki szybkiego wzrostu gospodarczego. Dlatego przedsiębiorcy usilnie apelują̨ o stworzenie warunków do inwestycji w sieci 5G, bez której Polska nie będzie w stanie wykorzystać nadchodzących fal wzrostu gospodarczego. 

KIGEiT i Fundacja Digital Poland uważają także, że tylko dzięki sprawniejszej komunikacji bezpośrednio ze społeczeństwem wyborcy będą mogli zdopingować polityków do działania. Najpierw jednak muszą zostać zaznajomieni z korzyściami, jakie niosą technologie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, Przemysł 4.0 i 5G. 

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: https://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Krotka_opowiesc_S5_0.pdf

opr. Wojciech Gryciuk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager