Jesteś w: Manager » Rynek

Co najmniej 1 mld zł przychodów rocznie do 2021 r. – strategia TIM SA na najbliższe trzy lata

12.04.2019 14:33  Rynek
 Zarząd TIM SA przyjął strategię średnioterminową spółki na lata 2019-2021. Jej głównym celem jest zwiększenie wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.

Aby go zrealizować, spółka będzie równolegle rozwijać się w funkcjonującym od ponad pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych (połączenie technologii e-commerce z wiedzą i doświadczeniem pracowników sieci sprzedaży) i tworzyć alternatywne modele handlu materiałami technicznymi, które do 2021 r. mają wygenerować powyżej 10% obrotów TIM-u. – Nasze wyniki za 2018 rok wyraźnie potwierdzają, że hybrydowy model biznesowy sprawdza się, przynosząc co roku kolejne rekordy poziomu przychodów ze sprzedaży. Chcemy zatem w pełni go wykorzystać - tak, by stanowił punkt wyjścia do dalszego rozwoju spółki – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. Ekspansja geograficzna i produktowa, zwiększenie efektywności i rentowności sprzedaży (m.in. poprzez polepszenie i unowocześnienie serwisu dla klientów) oraz wzrost świadomości marki TIM mają zaowocować średniorocznym wzrostem przychodów o ponad 5% powyżej poziomu inflacji. Równolegle TIM planuje rozwijać handel w modelach alternatywnych: dropshippingu (aktywnym – z wykorzystaniem zewnętrznych platform handlowych do sprzedaży oferty TIM-u, pasywnym – udostępniając platformę TIM.pl zewnętrznym sprzedawcom), marketplace oraz B2B2C. Modele alternatywne pozwolą TIM-owi dotrzeć do nowych klientów, a także pozyskać ich do modelu hybrydy. – Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Dlatego jesteśmy gotowi na rozwój, kolejne zmiany i zwiększenie skali działalności. Naszą siłą, bez której nie stawialibyśmy sobie kolejnych ambitnych celów, jest wyjątkowa kultura organizacyjna TIM-u, oparta na współpracy i długoterminowej perspektywie – dodaje Krzysztof Folta. Przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021. Strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM SA.

opr. Vladyslav Andreiev 

Patronaty medialne miesięcznika Manager Magazin:

I Targi Export Expo (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/I-Targi-Export-Expo-w-Polsce-8211-zaproszenie-dla-wystawcow-i-zwiedzajacych-29-31-maja-2019;338498;0.html

VIII edycja targów China Homelife Poland (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Zaproszenie-na-VIII-edycje-targow-China-Homelife-PolandChina-Machinex-29-31-maja-2019;338759;0.html

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (29-31 maja)
http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Zaproszenie-na-III-edycje-Kongresu-Gospodarczego-Europy-Centralnej-i-Wschodniej-29-31-maja-2019;338784;0.html
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager