Jesteś w: Manager » Rynek

ABC Data numerem 1 w nowoczesnej dystrybucji IT w regionie CEE do 2018 roku

29.06.2015 16:50  Rynek

Zarząd ABC Data zaprezentował strategię spółki na lata 2016 – 2018. Będzie się ona koncentrować na rozwoju swojej podstawowej działalności czyli biznesie dystrybucyjnym IT poprzez silną orientację na klientów i producentów oraz ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług. Najistotniejszym kierunkiem rozwoju pozostaje wzrost organiczny na rynku polskim oraz rynkach CEE, wzmocniony inicjatywami M&A. Główne założenia strategii to również silna koncentracja na nowoczesnych usługach e-commerce, budowanie kompetencji i usług w ramach dystrybucji z wartością dodaną (Value+). Ostatnie ważne filary to rozwój oferty mobilnej i wzmocnienie współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi. W ciągu najbliższych 3 lat spółka planuje wdrożyć 9 kluczowych projektów biznesowych w wymienionych obszarach, uzupełnionych o projekty wspierające w zakresie podnoszenia efektywności organizacji i doskonalenia kultury korporacyjnej, tworzenia i dostarczania logistycznych rozwiązań systemowych oraz standaryzacji procesów biznesowych we wszystkich spółkach Grupy.  Realizacja założonej dynamicznej strategii możliwa jest dzięki silnej pozycji i stabilności finansowej spółki.

- Mamy konsekwentną i klarowną wizję budowy wartości spółki. Będziemy ją realizować poprzez dalsze skoncentrowanie się na dynamicznym rozwoju organicznym na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Naszym celem jest osiągnięcie do 2018 roku pozycji lidera w dystrybucji IT opartej na e-commerce w regionie i osiągnięcie do 10% udziału w rynku CEE powiedziała Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A.   Zakładamy dalszą rozbudowę portfela dostawców i portfolio produktowego, poszerzanie asortymentu o nowe kategorie produktowe, poszerzanie bazy klientów oraz włączanie nowych kanałów sprzedaży. Będziemy też rozwijać opracowywanie i dostarczanie nowoczesnych usług i specjalistycznych rozwiązań logistycznych oraz sprzedażowych. Jako jeden z głównych atutów postrzegamy naszą silną obecność - jako jedynej polskiej firmy dystrybucyjnej IT - na 8 rynkach CEE. Pozwala to nam oraz naszym partnerom na osiąganie efektów synergii wynikających z ekonomii skali, jak choćby korzystniejsza polityka cenowa czy tworzenie i rozwijanie wspólnych programów kanałowych. Producenci wiążąc się z nami zwiększają nie tylko nasz, ale też swój potencjał do ekspansji geograficznej.

Do budowania jeszcze silniejszej pozycji na każdym z rynków ABC Data będzie wykorzystywać swoje przewagi konkurencyjne – najlepsze  parametry logistyczne w branży w regionie czy mocną pozycję finansową Grupy, dającą możliwość udzielenia klientom finansowania do poziomu 1,5 mld PLN. Kluczowy pozostaje rynek polski, na którym planowane jest osiągnięcie pozycji nr 1 oraz wypracowanie 25% udziału rynkowego do 2018. Plany spółki zakładają pozyskanie nowych kontraktów co pozwoli na stworzenie jeszcze szerszej i bardziej komplementarnej oferty produktów oraz na wzrost liczby resellerów z 8 tys. na koniec 2015 do 10,5 tys. w 2018.

Plany dotyczące pozostałych rynków zakładają przesunięcie się na czołowe pozycje w trzech największych rynkach regionu oraz osiągnięcie do 10% udziału w rynku CEE do 2018 roku. Rynek niemiecki będzie obsługiwany w zmodyfikowanym w 2015 roku modelu biznesowym, który przyczynił się do wzrostu rentowności tych operacji zagranicznych. Kraje bałtyckie obsługiwane będą jak dotąd z Polski.

Kolejne z kluczowych projektów ABC Data to zestaw rozwiązań e-commerce. Te projekty skierowane są na poszerzenie dostępnej bazy produktowej, zwiększenie zasięgu dotarcia ofery oraz stałe podnoszenie jakości treści oferowanych partnerom.

Projekty e-commerce wzmocnione będą poprzez dodatkowe usługi finansowe, logistyczne, szkoleniowe czy wsparcia technicznego. Silny nacisk położony będzie na wdrożenie narzędzi automatyzacji marketingu i wspierania sprzedaży internetowej.

Plany dotyczące obszaru Telco i Mobile zakładają m.in. rozwijanie nowych projektów wspólnie z operatorami telekomunikacyjnymi, rozwój kategorii smart (smart home, fit, med). Planowane też jest pozyskanie nowych kontraktów związanych z wprowadzaniem na rynek europejski nowych marek smartfonów.

Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem biznesowym ABC Data w 2014 roku były usługi Value+.
- Taka dynamika wynika z silnego ukierunkowania rynku dystrybucji IT na rozwijanie usług dodanych. Planujemy dalsze wzmacnianie naszych kompetencji i specjalistycznej wiedzy inżynierskiej, która pozwala na wsparcie naszych partnerów w konfiguracji sprzętu, oprogramowania oraz usług najlepiej odpowiadających ich potrzebom biznesowym –
powiedział Juliusz Niemotko, Wiceprezes Zarządu ABC Data.

Kolejnym projektem spółki na najbliższe lata są inicjatywy eksportowe. Spółka będzie rozwijać eksport na istniejących rynkach oraz zbuduje pozycję na nowych rynkach ze szczególnym wskazaniem na kraje bałkańskie. Plany dotyczące M&A koncentrują się na projektach dających możliwości znaczących synergii oraz gwarantujących szybką i efektywną integrację ze strukturami Grupy.

Rozwój biznesu ABC Data będzie wspierany programami optymalizacji operacyjnej. W szczególności planowane są: wdrożenie nowego systemu ERP, uruchomienie projektu rozwoju kapitału ludzkiego i kultury korporacyjnej High Performance Organisation oraz rozwój zaawansowanych usług logistycznych w oparciu o nowy system WMS.

- Przedstawiona strategia wynika z dogłębnej analizy naszej obecnej pozycji, zidentyfikowania naszych przewag konkurencyjnych oraz oczekiwań i potrzeb naszych partnerów, a następnie nałożenia ich na rynkowe trendy i prognozy. Jesteśmy pewni, że realizacja tej strategii umożliwi przekroczenie przez Grupę ABC Data wyceny 1 mld zł do 2018 r. - podsumowała swoje wystąpienie Ilona Weiss.

(wog)

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager