Jesteś w: Manager » Rynek

"3 pytania do...": SAGE i UNIT4 wypowiadają się nt. Human Capital Management

10.01.2018 15:43  Rynek


Piotr Ciski z Sage Polska oraz Krzysztof Sołowski z Unit4 Polska mówią o tym, co się zmieniło w ostatnim czasie w obszarze HCM, w których segmentach tego rynku można liczyć na największe wzrosty oraz jakie perspektywy rysują się przed nim w przyszłości.

RedakcjaCo się zmieniło w ostatnim czasie w obszarze rozwiązań Human Capital Management?


Piotr Ciski, d
yrektor zarządzający SAGE w Polsce:

Ze względu na przenikanie się procesów HCM i biznesowych w ostatnim czasie gwałtownie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami do zarządzania zasobami ludzkimi. W efekcie wzrósł również popyt na zintegrowane rozwiązania łączące „twardy” HR z „miękkim HR”. Wynika to z coraz większych problemów w pozyskiwaniu pracowników oraz potrzebę zautomatyzowania procesów administracyjnych. 

Trend łączenia tych dwóch obszarów ma realne odzwierciedlenie w liczbach. W przypadku Sage zaowocowało to wzrostem sprzedaży. O ile jeszcze dwa lata temu sprzedaż rozwiązań HCM stanowiła zaledwie 10 proc. naszych przychodów ogółem, to obecnie jest to już ponad 30 proc. To ogromny wzrost i sygnał nadchodzących zmian w obszarze HR.Krzysztof Sołowski, HR Senior Presales Consultant w Unit4 Polska:

W przypadku pracowników wzrosła dostępność z powodu coraz częstszego posiadania smartfonów z dostępem do internetu, a i samo oprogramowanie HCM stało się bardziej mobilne. Standardem stało się też samodzielne wykonywanie takich czynności jak: pobranie PIT, złożenie i akceptacja wniosku urlopowego, komunikacja pracownika z działem HR, np. prośba o wystawienie zaświadczenia, zgłoszenie na szkolenie itp. Pojawiły się też narzędzia zwiększające zaangażowanie pracowników, jak grywalizacje, continous feedback oraz stały rozwój sieci społecznościowych.

W przypadku kierowników pojawiły się rozwiązania, które pomagają zwiększyć zaangażowanie pracowników co jest pewnym ułatwieniem w codziennej pracy managera. Aktualne narzędzia HCM dają im informacje na temat poziomu realizacji kluczowych KPI ułatwiając znacznie podejmowanie decyzji.

W przypadku działów HR zmienił się model oferowanych rozwiązań – korzystanie z aplikacji HCM coraz częściej sprowadza się do opłacania miesięcznego abonamentu, dzięki czemu wzrosła niezależność HR w stosunku do działu IT. Rozwój aplikacji HCM spowodował też przeorganizowanie wielu działów HR. Wiele organizacji zdecydowało się na wyoutsourcowanie usług kadrowo-płacowych, gdyż współczesne rozwiązania HR pozwalają na bezpośrednie wprowadzanie danych przez klienta do systemu głównego firmy świadczącej usługi BPO. Zautomatyzowane zostały też procesy wymagające wprowadzania danych do systemu przez specjalistów HR - kiedyś spotykaliśmy się z sytuacjami, że firma zatrudniała jednego specjalistę do wprowadzania jednego rodzaju wniosku/dokumentu od pracownika do systemu, aktualnie za „techniczną” obsługę procesu odpowiada system IT.Red. W których segmentach rynku HCM można obecnie liczyć na największe wzrosty?


Piotr Ciski, d
yrektor zarządzający SAGE w Polsce: 

Wiele firm do tej pory korzystało z oddzielnych systemów IT obsługujących „twardy” i „miękki” HR. Obecnie rośnie zainteresowanie systemami zintegrowanymi. To duży krok naprzód, w którym można upatrywać największych wzrostów. Chociaż chmura do obsługi „miękkiego” HR jest dla firm naturalna, wyzwanie stanowi przekonanie klientów do korzystania z rozwiązań chmurowych w zakresie „twardego” HR. Z pomocą przychodzą tutaj rozwiązania hybrydowe z opcją przeniesienia rozwiązań klienta do chmury, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, a klient będzie gotowy na zmiany. To wielka wygoda dla firm i możliwość stopniowego przenoszenia systemów do chmury.

Krzysztof Sołowski, HR Senior Presales Consultant w Unit4 Polska:

Odpowiem pytaniem na pytanie: A w których segmentach nie można? Pewnie można powiedzieć, że w segmentach, które aktualnie najszybciej rosną, czyli zarówno w „twardym”, jak i „miękkim” HR.


Jakie perspektywy stoją przed rynkiem HCM?

Piotr Ciski, dyrektor zarządzający SAGE w Polsce: 

Po nasze rozwiązania z obszaru HR sięgają coraz większe korporacje. Kiedyś instalacja rozwiązania obsługująca 2-3 tys. pracowników były rzadkością. Teraz są one regułą. Wraz ze wzrostem zainteresowania rynkiem HR zmieniły się także nasze produkty. Nie ma możliwości opracowania dobrego, globalnego rozwiązania obsługującego twardy HR. Wynika to ze specyficznych uwarunkowań prawa pracy w poszczególnych krajach i braku możliwości ich łatwego przenoszenia. Dlatego klientom oferujemy nowy produkt One Payroll, który stworzyliśmy na bazie naszego rozwiązania kadrowo-płacowego z linii Symfonia. Inaczej ma się sytuacja z miękkim HR, gdzie z powodzeniem można opracować rozwiązanie o międzynarodowym zasięgu, ponieważ standardy w tym zakresie są zbliżone na całym świecie. Stąd strategiczna decyzja, aby produkt globalny Sage People połączyć z naszymi najlepszymi produktami lokalnymi. Już wkrótce polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kompleksowego rozwiązania opartego o lokalny produkt – One Payroll, który będzie zintegrowany z globalnym rozwiązaniem Sage People. Są to oczywiście osobne produkty, ale prawdziwą wartość do firmy wniosą współpracując ze sobą.


Krzysztof Sołowski, 
HR Senior Presales Consultant w Unit4 Polska:

Rozwój w kierunku, który ułatwi HR sprostanie wyzwaniom, które stawia rynek. W ostatnim czasie managerowie HR mają coraz więcej wyzwań w zakresie zarządzania fluktuacją kadr, rekrutacją talentów, motywowania pracowników do pozostania w firmie i zaspakajania ich rosnących potrzeb. Warto dodać, że działy HR są i będą coraz mniejsze, więc systemy automatyzujące procesy w wymienionych obszarach i dające możliwość szybkiego pozyskiwania danych będą najbardziej pożądane.

opr. wogr

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager