Jesteś w: Manager » Rynek

Raport Marsh: wpływ RODO na nowe technologie i zarządzanie ryzykiem cybernetycznym

24.11.2017 15:35  Rynek

Z badania przeprowadzonego przez Marsh („GDPR Preparedness: an Indicator of Cyber Risk Management”) wynika, że wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), zaplanowane na maj 2018 r., wpływa na podejście europejskich organizacji, które coraz częściej wpisują zarządzanie cyber ryzykiem jako jedno z kluczowych zagrożeń w prowadzonej działalności.

Artur Grześkowiak, Prezes Marsh Polska, podkreśla, że „wskazywane jako jedno z głównych ryzyk globalnych, w tegorocznym Global Risks Report, nowe technologie -  pomimo, że dostarczają wiele korzyści, wymagają lepszego zarządzania. Według raportu Lloyd’s („Facing the cyber risk challenge”, 2016) świadomość organizacji w zakresie zagrożeń cybernetycznych rośnie, jednak 73% liderów organizacji wciąż ma ograniczoną wiedzę na temat produktu ubezpieczeniowego w tym zakresie. Ostatni Raport Marsh pokazuje, że spośród 1300 kierowników wyższego szczebla, 65 % respondentów uznało cyber ryzyko za główne w prowadzonej przez firmę działalności (w tym samym badaniu, przeprowadzonym przez Marsh w 2016 roku takiej samej odpowiedzi udzieliło tylko 32% osób). Obserwujemy, że firmy chcą rozmawiać o cyber ryzykach - interesuje je zarówno zakres pokrycia, czy składka, jak i rozwiązania dodatkowe, pozwalające na lepsze zabezpieczenie organizacji w przypadku wystąpienia szkody”.

Wyniki badania pokazują także, że respondenci w przyszłości planują zwiększyć wydatki na ubezpieczenie cyber ryzyk w swoich organizacjach. 78% firm zainteresowanych obowiązkami wynikającymi z wdrożenia Rozporządzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększy wydatki na cyberbezpieczeństwo, w tym wydatki na ubezpieczenie cyber ryzyk. Warto zauważyć, że 52% respondentów, które nie posiadają planu wdrożenia GDPR przyznaje, że również zwiększyłoby wydatki na zarządzanie ryzykiem cybernetycznym. 

Kwestia gotowości organizacji do wdrożenia Rozporządzenia GDPR wymaga szczególnej uwagi - tylko 8% organizacji zobligowanych do przyjęcia Rozporządzenia przyznało, że spełnia wymogi Rozporządzenia; 57% respondentów wskazało, że są na etapie wdrażania procedur zgodności; a 11% jeszcze nie rozpoczęło procesu implementacji.

Anna Pluta, Lider Praktyki Ryzyka Cybernetyczne w Marsh Polska, dodaje: „Zainteresowanie ubezpieczeniem cyber ryzyka zdecydowanie wzrosło w ostatnich kwartałach tego roku - rozporządzenie RODO i kary pieniężne za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych to rzeczywisty grunt do rozwoju cyber ubezpieczeń w Polsce. Jednak należy zadać sobie pytanie z iloma cyberatakami i ujawnieniami danych osobowych zmierzy się kadra zarządcza zobligowana do konfrontacji i udzielania odpowiedzi na pytania ze strony regulatorów, rad nadzorczych i prasy.

Wśród branż, które w szczególny sposób przyciągają uwagę hakerów wymienić należy: usługi finansowe, produkcję oraz telekomunikację.

Duże przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu działalności i zagranicznym rodowodzie, posiadające własne działy prawne, IT, PR oraz umowy z zewnętrznymi profesjonalistami zawarły już tego rodzaju ubezpieczenie i regularnie wzmacniają politykę w zakresie zarządzania cyber ryzykiem. Potwierdzają to także wyniki europejskie (53% oszacowało potencjalne koszty związane z wystąpieniem cyber incydentu w ich firmach, 65% firm umiejscawia cyber ryzyko wśród 5 kluczowych (top 5), a 78% planuje zwiększyć wydatki na zarządzanie cyber ryzykiem)”.

opr. wogr

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager