Jesteś w: Manager » Rynek

Grupa Alumetal zarobiła w I poł. 2018 r. o 65% więcej niż przed rokiem

23.08.2018 13:55  Rynek
O 65% w ujęciu rok do roku, do 52,2 mln PLN, wzrósł w pierwszym półroczu br. znormalizowany zysk netto Grupy Alumetal, notowanego na GPW jednego z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie. Wynik EBITDA zwiększył się o 53% rdr, do 70,0 mln PLN przy wzroście wolumenu sprzedaży o 17%, do 103,5 tys. ton stopów. Przychody wzrosły o 20%, osiągając 878,7 mln PLN.
 
- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki finansowe pomimo dużej zmienności marży benchmarkowej. Rejestracje samochodów osobowych i użytkowych w UE w I półroczu wciąż wykazują tendencję wzrostową (3,1% rdr), a dobre i w odpowiednim czasie podjęte decyzje handlowe pozwoliły na zwiększenie zysku EBITDA na tonę – komentuje Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

- Od 2010 roku do teraz zainwestowaliśmy w Grupie Alumetal już blisko 500 mln PLN, a z planowaną modernizacją zakładu w Kętach nasze nakłady inwestycyjne przekroczą 550 mln PLN. W najbliższych latach skupimy się na optymalizacji procesów we wszystkich zakładach. Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać efektywność technologiczną. Po części jest to naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi rynek pracy – dodaje Prezes Adamczyk.

Planowana modernizacja zakładu w Kętach o wartości 55,6 mln zł ma zakończyć się za dwa lata, a jej efektem będzie zwiększenie efektywności najstarszego zakładu Grupy Alumetal, który technologicznie dorówna pozostałym. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w lipcu br. strategia Grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku (o 42% więcej niż w roku 2017). Rezultaty podejmowanych inicjatyw powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niemniej, wzrost produkcji jest oczekiwany również w pozostałych, polskich zakładach, a celem Grupy Alumetal jest także rozszerzanie portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstępne. Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10%. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy obecna polityka dywidendowa mówi o 50%.

- Mamy potencjał do jeszcze większego niż dotychczas dzielenia się wynikiem finansowym z akcjonariuszami w postaci dywidendy – komentuje Prezes Szymon Adamczyk.
 
Jeśli chodzi o cele finansowe, jakie stawia sobie Zarząd, to obrazuje je uchwalony program motywacyjny, zakładający wzrost rezultatów finansowych. Cele programu motywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG.

wogr
 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager