Jesteś w: Manager » Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Inwestycje.pl

11.02.2016 14:40  Regulamin
Regulamin korzystania z serwisu Inwestycje.pl
Wstęp

Portal Finansowy Inwestycje.pl, zwany dalej Serwisem, jest serwisem  internetowym  prowadzonym  przez  firmę Inwestycje.pl  S.A.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ulicy Kazimierza Wielkiego 1. Poniższy tekst stanowi formę  porozumienia pomiędzy firmą Inwestycje.pl  S.A.  a  wszystkimi  osobami  korzystającymi  z Serwisu czyli jego Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką portalu. Inwestycje.pl  S.A.  jest  upoważniona  do  wykorzystywania prezentowanych  w  Serwisie  danych  i  posiada  odpowiednie zezwolenia.

Dane  publikowane  w  Serwisie  pochodzą  z  wiarygodnych, publicznie  dostępnych  źródeł  i  według  najlepszej  wiedzy firmy Inwestycje.pl S.A. mogą być uznane za rzetelne. Inwestycje.pl  S.A.  dokłada  wszelkich  starań,  aby  dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Przedstawione  w  Serwisie  opinie,  poglądy  i  komentarze stanowią  wyraz  osobistej  wiedzy  i  poglądów  ich  autorów  i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Dane  publikowane  w  Serwisie  mają  charakter  wyłącznie informacyjny  i  nie  stanowią  oferty  w  rozumieniu  przepisów Kodeksu  Cywilnego  ani  przepisów  o  obrocie  papierami wartościowymi.

Jedynym  oficjalnym  źródłem  informacji  giełdowych  jest "Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie". Jedynym oficjalnym  źródłem informacji o obrocie papierami wartościowymi  na  Centralnej  Tabeli  Ofert  jest  "Biuletyn Informacyjny CeTO S.A." Jedynym oficjalnym  źródłem informacji o obrocie papierami wartościowymi  na  Warszawskiej  Giełdzie  Towarowej  S.A. jest "Ceduła Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A."

Prawa autorskie

Wszystkie  prawa  zastrzeżone.  Prawa  do  używania, kopiowania  i  rozpowszechniania  wszystkich  danych dostępnych  w  Serwisie  podlegają  w  szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) Wykorzystywanie  danych  z  Serwisu  w  celach niekomercyjnych  odbywać  się  może  po  uprzednim powiadomieniu  osoby  reprezentującej  firmę  Inwestycje.pl S.A.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga  każdorazowo  pisemnej  zgody  osoby reprezentującej firmę Inwestycje.pl S.A.

Ochrona prywatności

Inwestycje.pl S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności ochrony  danych  osobowych  Użytkowników  Serwisu.  Nie wymaga  się  od  Użytkownika  przedstawiania  jakichkolwiek danych,  które  pozwalałyby  na  jego  identyfikację,  z wyjątkiem ankiet i konkursów, do których przystąpienie  jest dobrowolne  i  nie  wpływa  w  żaden  sposób  na  zasady korzystania z Serwisu.

Dane  uzyskane  na  drodze  organizowania  ankiet  i konkursów  mają  dla  firmy  Inwestycje.pl  S.A.  charakter wyłącznie  informacyjny,  a  ich  wyniki  są  wykorzystywane wyłącznie  do  wewnętrznych  potrzeb  firmy  zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter Administrator będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.

Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi jw. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: biuro@inwestycje.pl.

Serwis  Inwestycje.pl  korzysta  z  serwerów  reklam internetowej sieci reklamowej Royal Ad Sp. z o.o. oraz Publishers Revenue Optimization Sp. z o.o., aby  wyświetlać  banery reklamowe, które użytkownik widzi na naszej witrynie.
Serwer  reklam  wykorzystuje  znaczniki  kontekstu  klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika.

Na naszej stronie używane są ciasteczka firmy GEMIUS S.A. będącej naszym partnerem. Ciasteczka te służą przede wszystkim do analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Nasz partner może dodatkowo wykorzystując informacje zawarte w ciasteczkach zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego wyłącznie za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne. Nasz partner może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Każdy  Użytkownik  korzystający  z  Serwisu  oświadcza, że  zapoznał  się  z  zapisami  powyższego  dokumentu  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Inwestycje.pl
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager