Jesteś w: Manager » Golf » Poradnik golfisty

Wszystko o handicapie

07.08.2008 10:14  Poradnik golfisty
Wszystko o handicapie Każdy gracz, który chce wziąć udział w turnieju musi posiadać tzw. kartę handicapową. Handicap, który jest przyznawany graczowi ma na celu odzwierciedlenie jego aktualnych umiejętności. Im niższy handicap tym wyższy poziom umiejętności gracza.

HCP – co to takiego?

System hadicapowy powstał po to, aby wyrównać szanse w rozgrywkach amatorskich. Pozwala na wspólną rywalizację zawodników na różnych poziomach umiejętności. Wiadomo, że zawodowi golfiści nie posługują się handicapami – mają handicap „0”. Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, natomiast mężczyźni 36.  Następnie podlega on ciągłej weryfikacji przez klubowe Komisje Handicapowi (korygowany jest po każdym turnieju), które biorą pod uwagę osiągane wyniki w rozgrywkach. Turniej wygrywa ten, który osiągnie najniższy wynik netto (wynik gracza z uwzględnieniem jego handicapu). Celem każdego golfisty jest uzyskanie takiego poziomu gry, który upoważnia do handicapu zwanego „scratch” czyli „0”.

Jak zdobyć Kartę HCP?

Istnieją dwie możliwości zdobycia karty handicapowej. Zawodnicy, którzy korzystają z pól golfowych na podstawie Zielonej Karty i są członkami klubu lub stowarzyszenia należącego do PZG mają prowadzony handikap bez względu na to czy posiadają kartę HCP czy nie. W momencie, kiedy zawodnik zdecyduje się zostać członkiem PZG, a więc wyrazi chęć posiadania karty HCP, klub wystąpi w jego imieniu do Polskiego Związku Golfa o przyznanie golfiście karty HCP z aktualnym handikapem klubowym.

Drugą możliwością jest zdanie egzaminu, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań i zajmuje ok. 30-40 minut. Aby zdać egzamin teoretyczny należy zdobyć nie mniej niż 30 z 40 punktów. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych pomocy.

Na egzamin praktyczny składa się kilka zadań:
Ubiegający się o kartę HCP musi zagrać wraz z instruktorem cztery dołki, z czego powinien zaliczyć przynajmniej trzy i uzyskać wynik podwójny par lub lepiej. Golfista musi wykazać się umiejętnością uderzenia z bunkra, chipping’iem oraz putting’iem.

-Uderzenie z bunkra - 5 uderzeń, przynajmniej dwie piłki muszą wyjść z bunkra na green
-Chipping - przynajmniej 4 z 5 uderzeń w okolicy dołka (5 m)
-Putting - należy puttować z 4 różnych pozycji i odległości, nie bliżej niż 5 m od dołka i nie dalej niż 20 m. Suma uderzeń powinna być nie większa niż 14. 

Egzamin praktyczny uznaje się za zdany wówczas, kiedy gracz zaliczy grę oraz dwa z trzech pozostałych testów (uderzenie z bunkra, chipping oraz putting). Po zaliczeniu obu części egzaminu, graczowi przydzielony zostaje  handicap, wynoszący: dla kobiet - 40, dla mężczyzn – 36.


an
inwestycje.pl
 
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

manager