Nominacja: Aleksandra Sołyga-Żurek, Patpol

21.05.2019 00:00

dr Aleksandra Sołyga-Żurek – polski i europejski rzecznik patentowy specjalizująca się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny biologii, biotechnologii, farmacji i chemii, badaniach zdolności i czystości patentowej, a także postępowaniach spornych przed Urzędem Paten-towym. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem biologii molekularnej oraz genetyki.

manager