Nominacja: Anna Stenzel, Patpol

21.05.2019 00:00

Anna Stenzel – rzecznik patentowy specjalizująca się w dziedzinie elektroniki. Zajmuje się opracowywaniem krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych z za-kresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki, a także walidacjami patentów europejskich. Jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej (obecnie Uniwersytet Morski) w Gdyni (Kierunek – Elektronika i Telekomunikacja, Specjalność – Radioelektronika) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej); jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

manager