Nominacja: Marta Krzymowska, Patpol

21.05.2019 00:00

Marta Krzymowska – rzecznik patentowy specjalizująca się w dziedzinie mechaniki. Zajmuje się przygotowywaniem krajowych, międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych z zakresu mechaniki, informatyki i telekomunikacji oraz zgłoszeń wzorów użytkowych, a także walidacji patentów europejskich. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (kierunek: zarządzanie ze specjalizacją e-Business) oraz Uczelnię Warszawską im. M. Skłodowskiej-Curie na kierunku informatyka z ekonometrią, systemy informatyczne – administracja i zarządzanie.

manager