Nominacja: Zdzisław Sokal, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

05.04.2019 00:00

Zdzisław Sokal odszedł ze stanowiska prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na czele zarządu stał od 2 kwietnia 2016 r. Z branżą finansową jest związany od 1994 r. Karierę zaczął w Kredyt Banku, gdzie zajmował się restrukturyzacją kredytów. Następnie objął stanowisko prezesa w jednym z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce Prospector. W latach 1998-2001 jako członek zarządu i dyrektor finansowy prowadził restrukturyzację Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. Restrukturyzował także Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i był członkiem jego rady nadzorczej. W latach 2006-2007 pracował w PKO BP, początkowo na stanowisku doradcy prezesa, później jako wiceprezes nadzorujący obszar rachunkowości i rozliczeń, ryzyka i windykacji. Był także przewodniczącym rady nadzorczej Kredobank Ukraina. W latach 2007-2013 pełnił funkcję członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Kierował procesem wydzielenia nadzoru bankowego z NBP i przeniesienia go do Komisji Nadzoru Finansowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów oraz członkiem rady nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie. W latach 2015-2018 był przedstawicielem prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Wieloletni wykładowca i doktor honoris causa Uniwersytetu Bankowego przy Narodowym Banku Ukrainy. Wykłada finanse na Uczelni Łazarskiego.

manager