Nominacja: Tomasz Czechowicz, ATM

08.04.2019 00:00

Tomasz Czechowicz został członkiem rady nadzorczej firmy ATM. Nowy przedstawiciel nadzoru jest przedsiębiorcą od 1985 roku. Od ponad 20 lat działa jako inwestor venture capital/private equity. Jest założycielem i partnerem zarządzającym w MCI Capital. W latach 1990-1998 był współzałożycielem oraz prezesem spółki JTT Computer. Jest członkiem rad nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

manager