Nominacja: Marcin Czyczerski, CCC

10.03.2019 00:00

Marcin Czyczerski został prezesem spółki CCC. Nowy prezes był dotychczas wiceprezesem spółki. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010-2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako dyrektor zarządzający spółki Sitech. W latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach. Od 1 stycznia 2017 roku zasiada w zarządzie spółki CCC, pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów i nadzorując całość zagadnień zakresu finansów, HR i IT. Marcin Czyczerski zasiada również w licznych zarządach i radach nadzorczych spółek zależnych CCC. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

manager