Nominacja: Tomasz Karusewicz, Grupa Azoty

11.03.2019 00:00

Tomasz Karusewicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty i z członkostwa w radzie. Manager w latach 2003–2005 był zatrudniony w Urzędzie Miasta Szczecin. Pracował w jednostce ds. kontroli wewnętrznej, a następnie objął funkcję audytora wewnętrznego. Był związany z grupą Ciech jako członek rady nadzorczej i zastępca dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego. Pracował jako zastępca dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych w PZU. Był też zastępcą dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych i dyrektorem Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Telewizji Polskiej. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.

manager