Nominacja: Jakub Karnowski, PKP

05.02.2019 00:00

Jakub Karnowski, były prezes polskich kolei, będzie restrukturyzował i łączył koleje w Arabii Saudyjskiej w ramach strategii mającej ograniczyć zależność kraju od wydobycia ropy. Jakub Karnowski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem warszawskiej SGH oraz University of Minnesota (USA). Współpracował z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. W latach 1997-2000 był szefem Gabinetu Politycznego i doradcą Ministra Finansów (Leszka Balcerowicza) w rządzie Jerzego Buzka. Od 1997 do 2000 pracował w Ministerstwie Finansów jako szef gabinetu politycznego i doradca ministra finansów. Był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-2003). Zasiadał w Komitecie Inwestycyjnym Rezerw Dewizowych, podejmującym strategiczne decyzje w zakresie zarządzania rezerwami dewizowymi państwa. W latach 2003-2008 pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – IBRD, Międzynarodowa Korporacja Finansowa – IFC, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju – IDA, Międzynarodowa Agencja Gwarancji Wielostronnych – MIGA) jako zastępca dyrektora wykonawczego – członek rady dyrektorów wykonawczych. W latach 2008-2011 był prezesem PKO TFI. W latach 2012-2015 gył prezesem grupy PKP. Jest absolwentem SGH – doktorem nauk ekonomicznych oraz University of Minnesota (tytuł MBA). Stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics.

manager