Nominacja: Tomasz Ślęzak, Work Service

05.02.2019 00:00

Tomasz Ślęzak w styczniu 2019 zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Work Service. Manager pierwszych 9 lat swojej kariery zawodowej związał z Procter&Gamble, gdzie początkowo odpowiadał za współpracę z kluczowymi klientami oraz wsparcie sprzedaży. Po objęciu stanowiska managera ds. strategii i planowania marketingowego na rynkach Europy Centralnej, Afryki i Bliskiego Wschodu (CEEMEA) opracował i wprowadził nowe strategie produktowe na podległych rynkach. Po powrocie do Polski objął stanowisko Menadżera marketingu handlowego Gillette. Od grudnia 2010 roku prowadził Pion Sprzedaży w polskim oddziale– DB Schenker. Jako dyrektor sprzedaży reprezentował spółkę na European Sales Steering Team. Od marca 2009 do końca 2011 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Metromedia Polska, firmy reklamowej specjalizującej się w mobilnych nośnikach reklamowych. W maju 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Work Service.

manager