Nominacja: Zbigniew Pawłucki, Izoblok

31.01.2019 00:00

Zbigniew Pawłucki odwołany ze stanowiska wiceprezesa Izobloku. Jednak nadal pełni funkcję członka w niemieckiej spółce grupy, Izoblok GmbH. Zbigniew Pawłucki jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami i produkcją. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (Niemcy), Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Strategicznego Przywództwa, Harvard Business Review. Biegle włada językiem niemieckim, angielskim i rosyjskim. Od 1992 roku związany z branżą motoryzacyjną i przemysłem. Karierę zawodową rozpoczynał w Ford Motor Company. W latach 1995-2004 związany z HP-chemie Pelzer GmbH, gdzie odpowiadał za zaopatrzenie, powstanie i rozwój zakładu produkcyjnego w Polsce a potem także za procesy restrukturyzacyjne w grupie Pelzer. Od 2009 roku, jako dyrektor wykonawczy ds. realizacji inwestycji majątkowych w PKN Orlen odpowiadał za inwestycje przemysłowe oraz restrukturyzację Orlen Budonaft i Orlen Centrum Serwisowe

manager