Nominacja: Jerzy Wiśniewski, Rafako

05.11.2018 00:00

Jerzy Wiśniewski zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej spółki Rafako i stanął na czele jej zarządu. Nowy prezes jest współwłaścicielem Grupy PBG, do której należy Rafako. W przeszłości był kierownikiem eksploatacji systemu transportu gazu w PGNiG. Jest założycielem, prezesem i głównym akcjonariuszem spółki PBG, był przewodniczącym jej rady nadzorczej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Rafako. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej.

manager