Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Nominacja: Katarzyna Sułkowska, Alior Bank

25.10.2018 00:00

Katarzyna Sułkowska zrezygnowała z funkcji prezesa Alior Banku. Funkcję pełniła od maja 2018 r. Od 12 marca pełniła obowiązki prezesa. Z bankiem jest związana od jego powstania. Katarzyna Sułkowska w maju 2018 stanęła na czele zarządu Alior Banku po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Nowa prezes pełniła obowiązki prezesa od 12 marca 2018 r. Z Alior Bankiem jest związana od momentu jego powstania, czyli od 2008 roku. W obecnym zarządzie Alior Banku odpowiadała za obszar ryzyka, a w poprzednich również za operacje. Przygotowała i stworzyła politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne. W latach 2002-2007 była zatrudniona w Banku BPH na stanowisku dyrektora zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. W tym czasie przeprowadziła proces połączenia struktur windykacyjnych banków BPH i PBK, wdrożyła nowy system windykacji oraz wspierający ten proces system informatyczny. Przeprowadziła również jedną z pierwszych na rynku polskim pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Katarzyna Sułkowska była współautorką strategii „Cyfrowego buntownika”. Odpowiadała też za wdrożenie wielokrotnie nagradzanych na świecie innowacji Alior Banku. Teraz w obszarze jej działań priorytetowych będzie rozwój IT i innowacji oraz uruchomienie iLab ukierunkowanego na współpracę z klientami oraz poprawę ich doświadczeń. W latach 2002-07 była dyrektorem zarządzającym w departamencie windykacji detalicznej BPH. Wdrożyła tam system windykacji oraz wspierający ten proces system informatyczny i przeprowadziła jedną z pierwszych na polskim rynku pakietowych sprzedaży wierzytelności. Wcześniej pracowała w banku Citi Handlowym. Katarzyna Sułkowska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finansów i bankowości.

manager