Nominacja: Bartosz Piechota, PLL LOT

30.10.2018 00:00

Bartosz Piechota został oddelegowany z rady nadzorczej PLL LOT do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Manager jest adwokatem, ekspertem w zakresie rozwiązywania sporów. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. W ostatnich latach doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Od 2010 r. jest wspólnikiem założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy. W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach. Od grudnia 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej PLL Lot S.A. Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

manager