Nominacja: Janusz Gałkowski, Spółka Restrukturyzacji Kopalń

31.10.2018 00:00

Janusz Gałkowski został prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Adwokat, w ostatnim czasie m.in. członek rady nadzorczej spółki Węglokoks Kraj. Jego nowa spółka zajmuje się likwidacją zakładów górniczych oraz rekultywacją i zagospodarowaniem ich majątku. Nowy prezes zarządzał dotąd - jako partner zarządzający - spółką partnerską Adwokatów i Radców Prawnych. Jest adwokatem - w 1986 r. uzyskał dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1987-1991 odbył aplikację adwokacką. Ukończył liczne kursy, m.in. z zakresu praw człowieka, prawa wspólnot europejskich oraz kurs dla likwidatorów przedsiębiorstw państwowych. W latach 1991-2001 prowadził kancelarię adwokacką w Żywcu, a od 2001 r. w Bielsku-Białej. Jest m.in. arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkiem-założycielem Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Polskiej, należy też do Stowarzyszenia Prawników Katolickich. Jest członkiem rady nadzorczej spółki Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary.

manager