Nominacja: Arkadiusz Siwko, Energa

31.07.2018 00:00

Arkadiusz Siwko został odwołany zez stanowiska prezesa spółki Energa. W fotelu szefa zarządu manager przetrwał zaledwie miesiąc – posadę otrzymał 2 lipca. Arkadiusz Siwko wcześniej, od grudnia 2015 r. sprawował funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zrezygnował w lutym 2017 r. W latach 1989–1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą ministra – szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W latach 1993–1996 zajmował stanowisko prezesa Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”, był także przewodniczącym Fundacji Warszawski Instytut Finansów i Spraw Międzynarodowych. W 1996 r. został doradcą prawnym wojewody warszawskiego do spraw reformy administracyjnej kraju, a w 1997 r. pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Turystyki i jednocześnie doradcy prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W latach 1998–2005 pracował jako wiceprezes spółki Orbis, a także dyrektora Akademii Orbis. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, a w okresie od 2008 do 2013 r. dyrektorem generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. pełnił funkcję prezesa Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House. Wieloletni współpracownik ministra MON Antoniego Macierewicza. Był szefem jego gabinetu, gdy Macierewicz kierował MSW (1991-92), w latach 90. kierował redakcją "Głosu", który Macierewicz wydawał. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończył kurs maklera papierów wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs doradcy inwestycyjnego. Odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w strukturach państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA.

manager