Nominacja: Tadeusz Hołyński, Getin Noble Bank

30.07.2018 00:00

25 lipca Tadeusz Hołyński został członkiem rady nadzorczej spółki Getin Noble Bank. Nowy przedstawiciel nadzoru jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie menedżerskie w polskich i zagranicznych organizacjach na rynku usług finansowych. Od 2017 r. jest doradcą zarządu spółki OMT Plus. W latach 2012-2017 był wiceprezesem spółek Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA” i Towarzystwo Ubezpieczeń „Europa.UA Życie”. Wcześniej pracował w TU Europa SA jako dyrektor departamentu, dyrektor pionu, doradca zarządu, prokurent spółki (1998-2017) i dyrektor sprzedaży w TU na Życie Europa (2003-2006). Pracował też w EFL Service, ARS Agencji Ratalnej Sprzedaży, Powszechnym Banku Kredytowym, Dolnośląskim Banku Gospodarczym, Studenckiej Spółdzielni Pracy we Wrocławiu i firmie Promik Mikrokomputery i Oprogramowanie. Prowadził biuro rachunkowe PHU Nota Tadeusz Hołyński.

manager