Nominacja: Marcin Borowik, Setanta

01.06.2018 00:00

Marcin Borowik został prezesem giełdowej spółki Setanta. Nowy prezes jest absolwentem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 2013 r. od pracy dla firmy Aquablock. Następnie w latach 2014-2015 pracował w wymiarze sprawiedliwości m.in. Sądzie Rejonowym w Wydziale Gospodarczym. Od 2016 r. wspierał grupę kapitałową Setanta w obszarze relacji inwestorskich oraz świadczył usługi prawne poprzez swoja firmę Lex & Corporate Finance. Od 2017 r. pełni lub pełnił funkcje prezesa m.in. w zarządach spółek: Kantorino, Fotowoltaika Mazowiecka, Fotowoltaika Lubelska, Farma Wiatrowa Jeżewo, CEV PV1, CEV PV2. Przewodniczy radzie nadzorczej spółki Pride Gaming. Interesuje się rynkami kapitałowymi, inwestycyjnym rynkiem nieruchomości oraz technologią blockchain. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

manager