Nominacja: Tomasz Jodłowski, Bank Pocztowy

30.05.2018 00:00

Tomasz Jodłowski został członkiem zarządu Banku Pocztowego. Nominacja wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego Manager będzie nadzorował zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. W Banku Pocztowym pracuje od grudnia 2016 r., ostatnio jako dyrektor zarządzający Pionu Ryzyka. Wcześniej, od 1999 r. do grudnia 2015 r., był związany z Deutsche Bank Polska. Zaczynał jako doradca klienta i po kolejnych awansach doszedł do stanowiska dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych. Studiował chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia z towaroznawstwa handlowo-celnego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

manager