Nominacja: Katarzyna Zajdel-Kurowska, Bank Światowy

29.05.2018 00:00

1 czerwca Katarzyna Zajdel-Kurowska obejmie stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w Grupie Banku Światowego. Manager od kwietnia 2013 r. była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. W latach 1996-1998 pracowała w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów. Od 1998 była zatrudniona jako ekonomistka w Departamencie Skarbu Citibank Poland, a po połączeniu z Bankiem Handlowym objęła stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora zespołu analiz w Citibank Handlowy. W latach 2007-2009 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów nadzorowała Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Długu Publicznego oraz Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Departament Gwarancji i Poręczeń, Departament Unii Europejskiej oraz Departament Zagraniczny. Należy do współzałożycieli Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. W 2008 roku pełniła funkcję polskiego dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W latach 2009-2012 była przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Od stycznia 2013 roku pracowała jako doradca prezesa banku BGK. Katarzyna Zajdel-Kurowska jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

manager