Nominacja: Kazimierz Śródka, Archicom

25.05.2018 00:00

Kazimierz Śródka zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa i z członkostwa w zarządzie spółki Archicom. Manager jest założycielem spółki, kandyduje do jej rady nadzorczej. Przed założeniem Archicomu w 1987 r. pracował w Wojewódzkim Biurze Projektów początkowo jako asystent projektanta, a później projektant. Współpracował też z PP Sztuka Polska. Jest członkiem DOIA i SARP. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wielokrotnie nagradzany architekt i projektant. W roku 1996, na zaproszenie Ministra Kultury i Sztuki, prezentował wraz z Dorotą Jarodzką – Śródką swoje osiągniecia na Światowym Biennale Architektury w Wenecji.

manager