Nominacja: Piotr Korycki, TVN, Discovery

10.05.2018 00:00

Piotr Korycki objął stanowisko prezesa oraz dyrektora zarządzającego Discovery i TVN. Manager dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa. Pracę w TVN rozpoczął w 2003 roku jako zastępca dyrektora finansowego. Od 2005 do 2009 był dyrektorem finansowym ds. planowania i analiz finansowych. W latach 2009-2012 zajmował stanowisko dyrektora finansowego TVN. Był również zaangażowany w kilka międzynarodowych ofert obligacji, ofertę obligacji w złotych, fuzje i przejęcia, a także w przygotowanie debiutu giełdowego spółki TVN w 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w warszawskim biurze PricewaterhouseCoopers, do którego dołączył jako członek zespołu działającego w obszarze telekomunikacji, mediów i technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada kwalifikacje biegłego rewidenta w Anglii i Walii (Association of Chartered Certified Accountants of England and Wales – ACCA). Studiował też w International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie.

manager