Nominacja: Jarosław Tomaszewski, Trakcja PRKiI

07.05.2018 00:00

Jarosław Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa spółki Trakcja PRKiI. Manager na czele zarządu stał od czerwca 2015 r. Wcześniej pracował w firmie Trakcja PRKiI jako wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy (2013-2015), w spółce Elektrobudowa jako dyrektor finansowy i członek zarządu (2002-2013), w ABB Elta Łódź jako dyrektor finansowy i wiceprezes (1996-2002), w ABB Elmont Łódź jako dyrektor finansowy, główny księgowy (1994–1996), Centrum Wspierania Biznesu przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jako konsultant ds. finansowych (1992–1993) i w Zakładach Chemicznych Organika jako zastępca głównego księgowego. Jest absolwentem ekonomiki i organizacji produkcji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 987–1992).

manager