Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Nominacja: Franciszek Krok, Petrolinvest

10.04.2018 00:00

Franciszek Krok został wiceprezesem spółki Petrolinvest. Manager jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Energetycznego, gdzie ukończył studia magisterskie i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie na temat biznesowych realiów byłych republik radzieckich. W latach 1989-1995 pełnił następujące funkcje radcy w stałym przedstawicielstwie Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, zastępcy stałego przedstawiciela Polski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, radcy ds. handlowych w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP w Moskwie, a następnie pełnił obowiązki kierownika Biura Radcy Handlowego. Od 1995 do 2003 roku pracował w BRE Banku jako naczelnik, a następnie wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych. Od sierpnia 2003 roku do marca 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa spółki PGNiG ds. handlu i marketingu. Od lipca 2006 roku do 30 marca 2018 roku był zatrudniony w Petrolinvest, gdzie pracował m.in. na stanowisku pełnomocnika zarządu i dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego, wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz prezesa zarządu Occidental Resources, Inc. W okresie od 9 września 2010 roku do dnia 30 marca 2018 roku pełnił funkcję członka, a następnie wiceprezesa spółki Petrolinvest. Pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego Emba Jug Neft i Company Profit. Od maja 2016 roku pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Farma Wiatrowa Nowotna II oraz członka zarządu w Tuja Farma Wiatrowa.

manager