Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Nominacja: Ewa Radkowska-Świętoń, Skarbiec Holding

10.04.2018 00:00

Ewa Radkowska-Świętoń 1 czerwca zasiądzie w fotelu prezes spółki Skarbiec Holding. Manager jest związana ze spółką od września 2017 r, najpierw jako członek zarządu, a następnie wiceprezes. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996-1998 w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji a następnie zarządzająca portfelami. W latach 1997-1999 jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 1999-2007 w ING Investment Management Polska na stanowisku zarządzająca funduszami a następnie p.o. dyrektora departamentu inwestycji. W latach 2007-2008 w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzająca funduszami. W latach 2008-2012 w ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne na stanowisku członka zarządu i dyrektor ds. zarządzania portfelem. W latach 2012-2017 w Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej ING PTE SA) na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektor ds. inwestycji. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości.

manager