Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU

Nominacja: Przemysław Gdański, BGŻ BNP Paribas

11.04.2018 00:00

Przemysław Gdański otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie stanowiska prezesa spółki BGŻ BNP Paribas. Nowy prezes do 25 października 2017 r. był wiceprezesem mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Manager w latach 1993-1995 pracował w IBP Bank, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. Był dyrektorem zarządzającym, kierującym obszarem dużych firm w Banku BPH (2002-2006). Od maja do listopada 2006 roku pracował jako CEO i dyrektor generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao został wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej Pekao. 19 listopada 2008 r. został członkiem zarządu BRE Banku odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej. Później został wiceprezesem mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

manager