Nominacja: Krzysztof Szlaga, Ciech

06.03.2018 00:00

Krzysztof Szlaga został członkiem zarządu spółki Ciech. Manager od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa spółki LW Bogdanka. Z firmą był związany od roku 2013, m.in. jako zastępca prezesa zarządu ds. zakupów i inwestycji. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw w spółce Ruch (2010-2012), członek zarządu i , dyrektora ds. zarządzania łańcuchem dostaw w CTL Logistics (2008-2010), project manager w Dziale Restrukturyzacji/Doskonałości Operacyjnej i Corporate Finance w Roland Berger Strategy Consultants (2005-2008). Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach, od początku swej kariery koncentrując się na branżach kapitałochłonnych. Od 2001 roku Krzysztof Szlaga pracował w KPMG Deutsche TreuhandGesellschaft, jako audit senior w Dziale Assurance Commercial Clients. W 2004 roku przeszedł do Ernst & Young Audit jako audit senior w Dziale Assurance and Business Services. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na University of Applied Sciences w Kiel uzyskał tytuł dyplomowanego ekonomisty.

manager