Nominacja: Alicja Klimiuk, Energa

07.02.2018 00:00

Alicja Klimiuk pełni obowiązki prezesa spółki Energa po odejściu z tego stanowiska Daniela Obajtka. Manager ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, w tym w Energa jako prezes. W okresie konsolidacji GK Energa z Zespołem Elektrowni w Ostrołęce nadzorowała proces wydzielenia operatora systemu dystrybucyjnego, utworzenia spółki obrotu energii elektrycznej oraz restrukturyzację spółek zależnych wewnątrz GK Energa. W latach 2006-2007 była także członkiem rad nadzorczych spółek takich jak: Towarowa Giełda Energii w Warszawie, Zespół Elektrowni Ostrołęka oraz Cergia Energetyka Toruńska. W latach 1992-1998 pracował jako wiceprezydent miasta Suwałki. Była prezesem i wiceprezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (1998-2006), prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa inwestycyjnego i konsultowania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko (2008-2013). Od 2014 roku była dyrektor Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowe studia controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem prowadzone przez Uniwersytet Gdański.

manager