Nominacja: Piotr Myszka, EPP

06.02.2018 00:00

Piotr Myszka został dyrektorem w firmie EPP. Będzie nadzorował realizację Galerii Młociny. Nowy dyrektor jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Opolskiej. Odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie związane z realizacją projektów handlowych zdobył w czasie pracy w firmach budowlanych, a także zarządzając realizacją projektów. Bezpośrednio przed dołączeniem do EPP, pracował w firmie deweloperskiej GTC, gdzie pełnił stanowisko menedżera projektu i dyrektora operacyjnego Galerii Północnej. Również w GTC kierował budową Galerii Jurajskiej w Częstochowie, a następnie, przez pięć lat, zarządzał tym obiektem.

manager