Nominacja: Wojciech Jasiński, PKN Orlen

06.02.2018 00:00

Wojciech Jasiński został odwołany ze stanowiska prezesa spółki PKN Orlen. Były już prezes zarządzał koncernem od grudnia 2015 roku. Wojciech Jasiński to długoletni polityk i poseł PiS. W latach 2006-2007 był ministrem skarbu państwa. Był członkiem PZPR (1976-1982), pracował m.in. jako kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Płocku (1973-1980), później w płockim oddziale NBP i w Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Po powrocie z USA (1986-1989) został delegatem pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (1990-1991) w województwie płockim, dziś nieistniejącym. W latach 1992-1997 pracował w Najwyższej Izby Kontroli, był podsekretarzem stanu w resorcie sprawiedliwości (2000-2001). W latach 1997-2000 pełnił funkcję członka zarządu, następnie prezesa warszawskiej spółki Srebrna. W latach 1998-2000 był członkiem rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 do grudnia 2015 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV-VIII kadencji) pełniąc funkcje: przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, przewodniczącego Komisji Gospodarki, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

manager