Nominacja: Daniel Obajtek, PKN Orlen

06.02.2018 00:00

Daniel Obajtek stanął na czele koncernu PKN Orlen. Nowy prezes od lutego 2017 roku był szefem zarządu spółki Energa. Od 1999 roku związany z przedsiębiorstwami prywatnymi, gdzie przez 7 lat pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie, był także współzałożycielem jednej ze spółek. Działacz lokalny i samorządowy. Od roku 2002 do 2006 był radnym Gminy Pcim, następnie od 2006 do 2015 roku jej wójtem. W 2015 roku rozpoczął pracę na stanowisku prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2016 roku sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki LOTOS – Biopaliwa, jest członkiem rady nadzorczej firmy Dalmor.

manager