Nominacja: Przemysław Krych, Griffin Premium RE

21.12.2017 00:00

Przemysław Krych zrezygnował ze stanowiska szefa rady dyrektorów Griffin Premium RE. Biznesman jest założycielem i prezesem spółki Griffin Real Estate, inwestującej w nieruchomości i zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld euro. Przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek był dyrektorem zarządzającym i partnerem TDA Capital Partners (poprzednio Templeton Direct Advisors) i menadżerem Emerging Europe Private Equity Funds. Wcześniej zajmował szereg wysokich stanowisk w Banku Handlowym (obecnie Citibank Handlowy), gdzie pracował m.in. jako członek Komitetu Zarządzającego, członek Komitetu Kredytowego i przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Był również asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskał dyplom magistra prawa (z wyróżnieniem). Inne jego aktywności to prezesura w spółce Cornerstone Partners i członkostwo w radach nadzorczych spółek Fanster Enterprise, Temider Enterprise, Emilia Nieruchomości, Blue Gas N’R’G’, Blue Gas N’R’G’ Holding, Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska, Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT, E-TOTO Zakłady Bukmacherskie.

manager